Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–mars 2007–2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
ALLA BROTT 1) 90 789 91 776 90 395 87 147 92 798
A Egendomsbrott 50 887 52 031 50 366  47 830 49 787
Inbrott totalt 8 501 8 156 7 500 7 302 7 648
i bostad 1 205 1 248 1 177 1 188 1 189
  i fritidsbostadshus 227 322 293 200 229
i annan bostad 978 926 884 988 960
i affärslokal 860 970 836 835 840
i motorfordon 3 694 3 396 2 775 2 508 2 755
-annan stöld genom olovligt intrång 2 742 2 542 2 712 2 771 2 864
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 2 772 2 583 2 225 1 912 1 765
-tillgrepp av motorfordon 254 188 187 146 115
-olovligt brukande av motorfordon 185 186 195 157 177
-grovt olovligt brukande av motorfordon 1 1 1
-bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 2 321 2 202 1 830 1 603 1 472
-grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 11 7 12 5 1
Rån 407 372 424 330 385
-grovt rån 59 40 62 42 52
Skadegörelse 10 852 12 148 10 317 8 828 9 759
-grov skadegörelse 42 40 34 49 41
Förskingring 775 758 782 730 753
-grov förskingring 55 61 75 59 72
Bedrägeri 3 402 3 414 4 536 4 029 4 210
-grovt bedrägeri 158 207 311 253 262
B Brott mot liv och hälsa 7 894 8 044 7 593 7 476 9 330
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 28 31 31 29 28
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 83 93 99 83 62
Misshandel 7 318 7 477 7 041 6 990 8 801
-grov misshandel 550 501 524 446 503
C Sexualbrott 606 594 555 586 742
Sexuellt utnyttjande av barn 262 350 311 255 448
Våldtäkt 169 142 146 244 185
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 3 036 3 299 3 131 3 212 3 309
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 375 487 401 413 477
-riktat mot polispersonal 330 388 374 367 438
Hindrande av tjänsteman 527 585 487 489 529
-riktat mot polispersonal 516 568 474 480 518
E Vissa trafikbrott 13 505 13 029 11 809 10 412 10 952
Rattfylleri 5 767 5 541 4 973 4 011 4 120
-grovt rattfylleri 3 133 3 054 2 666 2 191 2 163
F Övriga brott 14 858 14 779 16 941 17 631 18 678
Narkotikabrott 3 688 3 351 4 123 4 514 4 899
-grovt narkotikabrott 152 151 197 211 250
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 508 417 396 482 700
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2011 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 1a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–mars 2007–2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/01/polrik_2011_01_2011-04-18_tau_001_sv.html