Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–juni 2007–2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
ALLA BROTT 1) 206 390 207 615 207 571 204 369 214 160
A Egendomsbrott 117 747 119 020 118 202 114 571 118 153
Inbrott totalt 20 827 18 980 18 164 17 586 18 130
i bostad 3 250 2 927 2 950 3 021 2 991
  i fritidsbostadshus 959 819 792 725 779
i annan bostad 2 291 2 108 2 158 2 296 2 212
i affärslokal 2 049 1 989 1 911 1 866 1 992
i motorfordon 8 800 7 666 6 855 5 912 6 402
-annan stöld genom olovligt intrång 6 728 6 398 6 448 6 787 6 745
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 6 936 6 324 5 593 4 916 5 268
-tillgrepp av motorfordon 608 524 553 459 473
-olovligt brukande av motorfordon 485 487 465 417 406
-grovt olovligt brukande av motorfordon 4 2
-bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 5 818 5 298 4 551 4 018 4 381
-grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 11 15 22 22 8
Rån 839 790 831 719 807
-grovt rån 107 85 107 84 88
Skadegörelse 25 509 26 890 24 452 23 052 24 475
-grov skadegörelse 107 108 94 108 98
Förskingring 1 524 1 584 1 558 1 545 1 545
-grov förskingring 110 119 146 148 137
Bedrägeri 6 522 7 305 8 818 7 921 8 430
-grovt bedrägeri 309 467 640 496 600
B Brott mot liv och hälsa 17 466 17 839 17 154 17113 20 657
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 56 67 64 56 51
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 176 202 195 166 156
Misshandel 16 193 16 530 15 820 15 962 19 387
-grov misshandel 1 236 1 134 1 150 1 033 1 045
C Sexualbrott 1 210 1 247 1 153 1 265 1 637
Sexuellt utnyttjande av barn 546 650 618 588 940
Våldtäkt 386 366 330 458 438
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 6 500 6 959 6 864 6 743 7 093
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 845 974 901 868 978
-riktat mot polispersonal 764 838 838 777 894
Hindrande av tjänsteman 1 123 1 235 1 086 1 066 1 119
-riktat mot polispersonal 1 092 1 203 1 053 1 049 1 099
E Vissa trafikbrott 31 606 29 690 27 223 26 137 26 044
Rattfylleri 13 522 12 720 11 666 10 171 10 237
-grovt rattfylleri 7 419 6 843 6 208 5 448 5 441
F Övriga brott 31 861 32 860 36 975 38 540 40 576
Narkotikabrott 7 332 7 409 8 664 9 297 9 861
-grovt narkotikabrott 282 359 386 480 466
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 1 691 1 610 1 882 2 104 2 558
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2011 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 2a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–juni 2007–2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/02/polrik_2011_02_2011-07-15_tau_001_sv.html