Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013

  År/Kvartal
2011/Q3 2011/Q4 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 2013/Q2 2013/Q3
Nya krediter beviljade under kvartalet, 1 000 (tusen) euro 82541 90363 89026 94487 106683 104163 96327 104713 64998
Kostnader som hänför sig till nya krediter beviljade under kvartalet, 1 000 euro 20435 20753 21541 22182 23146 24004 20510 19817 12126
Kostnader/nya krediter, % 24,8 23,0 24,2 23,5 21,7 23,0 21,3 18,9 18,7
Genomsnittlig maturitet för nya krediter beviljade under kvartalet, dagar 32 33 34 34 37 38 39 40 94
Kreditbestånd vid kvartalets slut, 1 000 euro 90121 98447 109150 118097 129728 134067 142097 124064 108847
Antalet nya krediter beviljade under kvartalet, stycken 359863 372094 371471 383767 385991 411357 350190 284240 186530
Genomsnittlig lånebelopp för nya krediter, euro 229 243 240 246 276 253 275 368 348

Källa: Finansverksamhet, Övriga finansinstituts kreditbestånd, 3:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/2013/03/rato_2013_03_2013-12-05_tau_003_sv.html