Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finansverksamhet 2013

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer