Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över finansieringsleasing

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över finansiell leasing. Uppgifter har årligen publicerats på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2011. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Uppgifter om finansiell leasing för statistikåret 2012 publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över finansverksamhet.

Uppgifter om statistiken över finansverksamhet finns på adressen http://www.stat.fi/til/rato/index_sv.html. Statistiken över finansverksamhet omfattar uppgifter om övriga finansinstituts kreditbestånd, kreditkort och finansiell leasing.

 


Senast uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/rlea_2013-04-02_uut_001_sv.html