Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2017

Män gifter om sig oftare än kvinnor

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar är det vanligare att män gifter om sig än att kvinnor gör det. Omgiftesfrekvensen bland män är högre också när man granskar det efter åldersgrupp med undantag för personer under 35 år, där omgiftesfrekvensen var högre bland kvinnor än bland män för andra året i rad. Omgifte minskar så småningom med åldern.

Omgifte efter ålder och kön 2016

Omgifte efter ålder och kön 2016

Giftermål¹ och omgifte² år 1990–2016

Giftermål¹ och omgifte² år 1990–2016
1. Kvinnor som ingåt äktenskap på 1 000 icke-gifta och kvinnor i icke-registrerat partnerskap som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängden.
2. Omgifta kvinnor på 1 000 kvinnor i motsvarande medelfolkmängd.

Giftermål i första äktenskapet efter ålder

Giftermål i första äktenskapet efter ålder

Kvinnans medelålder vid första äktenskapet i vissa länder i Europa 2015

Kvinnans medelålder vid första äktenskapet i vissa länder i Europa 2015

Mannens medelålder vid första äktenskapet i vissa länder i Europa 2015

Mannens medelålder vid första äktenskapet i vissa länder i Europa 2015

Kumulerade skilsmässor för kvinnor som ingått äktenskap under vissa år före slutet av år 2016

Kumulerade skilsmässor för kvinnor som ingått äktenskap under vissa år före slutet av år 2016

Skilmässor efter ingående av äktenskapsår och äktenskapets varaktighet, kvinnor

Skilmässor efter ingående av äktenskapsår och äktenskapets varaktighet, kvinnor

Partnernas medelålder vid det första registrerade partnerskapet 2002–2016

Partnernas medelålder vid det första registrerade partnerskapet 2002–2016

Skilsmässofrekvens för registrerade par och gifta par 2003–2016

Skilsmässofrekvens för registrerade par och gifta par 2003–2016

Källa: Förändringar i civilstånd 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (346,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2016/02/ssaaty_2016_02_2017-11-14_tie_001_sv.html