Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.6.2019

Antalet ingångna äktenskap minskade betydligt

Korrigering 25.7.2019: Figurbilaga 5 har korrigerats.

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 23 799 äktenskap år 2018, året innan var antalet 26 542. Antalet ingångna äktenskap minskade med 2 743 under ett år. Totalt ingicks 23 412 äktenskap där makarna var av olika kön, vilket var 2 576 färre än året innan. Personer av samma kön ingick 387 äktenskap, medan antalet året innan under tio månader var 554 äktenskap. Ändringen av äktenskapslagen, enligt vilken personer av samma kön ingår äktenskap, trädde i kraft 1.3.2017.

Äktenskap och skilsmässor år 1990–2018, tvåkönade par

Äktenskap och skilsmässor år 1990–2018, tvåkönade par

Förändringar i civilstånd, medelålder av kvinnor och män som ingått första äktenskap 2009–2018

  År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingångna äktenskap   31 975 31 925 30 557 31 008 27 238 26 551 26 735 26 503 26 542 23 799
Skilsmässor 13 727 13807 13 681 13 251 13 989 13 915 14 170 13 775 13 485 13 145
Medelålder vid första äktenskap, tvåkönade par, kvinnor 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4 31,7 31,7
Medelålder vid första äktenskap, tvåkönade par, män 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7 33,9 33,9
Medelålder vid första skilsmässa, tvåkönade par, kvinnor 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5 40,6 40,8
Medelålder vid första skilsmässa, tvåkönade par, män 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8 42,9 43,0
Sklismässor och upplösta registrerade partnerskap 53 64 85 103 101 109 133 127 133 1) 132
1) Ända till året 2016 upplösta registrerade partnerskap. Från året 2017 skilsmässor av samma kö och upplösta registrerade partnerskap.

Källa: Förändringar i civilstånd 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/ssaaty_2018_2019-06-18_tie_001_sv.html