Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2012

Finländska företag utomlands, nästan 5 000 dotterbolag i 118 länder år 2010

Finländska företag bedrev affärsverksamhet i 4 733 dotterbolag i 118 länder år 2010. Mätt med antalet anställda var dotterbolagsverksamheten utomlands koncentrerad till Europa och Asien. Antalet anställda utomlands uppgick till totalt drygt 572 000 personer, av vilka en tredjedel arbetade i EU15-länder, en dryg femtedel i Asien och Oceanien och något under en femtedel i EU27-länder. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige, Kina, Ryssland och Tyskland. Uppgifterna har producerats av Statistikcentralen och de baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010

Finländska dotterbolag hade flest anställda i EU15-länder, totalt något under 192 000 personer. Sett till antalet anställda var maskin- och metallvaruindustrin, 37 000 personer, och pappersindustrin, 30 340 personer, de största näringsgrenarna i EU15-länderna. Mätt med antalet anställda fanns det näst mest finländska dotterbolag i Asien och Oceanien, totalt drygt 127 500 personer. I Asien och Oceanien fanns det flest anställda inom el- och elektronikindustrin, 74 170 personer, och inom maskin- och metallvaruindustrin, 27 180 personer. I EU27-länderna var antalet anställda drygt 101 600 personer och de största näringsgrenarna el- och elektronikindustrin, 16 900 personer, och handeln, 16 270 personer. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige (72 250 personer), Kina (62 450 personer), Ryssland (50 610 personer) och Tyskland (42 140 personer). Näringsgrenen tillverkning var den mest betydande sysselsättaren bland finländska dotterbolag utomlands. Flest anställda fanns det i dotterbolag inom el- och elektronikindustrin, 138 640 personer, och i dotterbolag inom maskin- och metallindustrin, 110 030 personer.

Dotterbolagen utomlands investerade totalt drygt 4,2 miljarder euro brutto i materiellt kapital. Av investeringarna gjordes 67 procent i Europa och 24 procent i Asien och Oceanien. I EU-länder gjordes mest investeringar inom pappersindustrin, 457 miljoner euro, och i europeiska länder utanför EU inom handeln, 124 miljoner euro. I Asien och Oceanien koncentrerades investeringarna till information och kommunikation, 441 miljoner euro, och den kemiska industrin, 211 miljoner euro. Av enskilda länder gjordes mest investeringar i Sverige, för totalt 583,2 miljoner euro. Globalt investerade dotterbolagen inom den kemiska industrin mest, totalt 749,2 miljarder euro.

Den sammanräknade omsättningen för dotterbolagen utomlands var drygt 179,5 miljarder euro. Omsättningen är icke konsoliderad, dvs. siffran omfattar bl.a. handel mellan företag inom koncerner. Av omsättningen kom 42 procent från EU15-länder och 23 procent från Asien och Oceanien. I EU15-länderna genererades mest omsättning inom handeln, 17,6 miljarder euro, och pappersindustrin, 15,3 miljarder euro. I Asien och Oceanien var el- och elektronikindustrin den mest betydande näringsgrenen sett till omsättningen, 21,6 miljarder euro. Av näringsrenarna var omsättningen inom el- och elektronikindustrin, totalt 38,0 miljarder euro, och omsättningen inom handeln, totalt 37,9 miljarder euro, de största globalt sett.


Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tie_001_sv.html