Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2018

Producentpriserna för industrin steg med 3,1 procent från mars året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,1 procent från mars 2017 till mars 2018. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,6 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 3,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–3/2018

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–3/2018
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att massa, papper och papp, el samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med mars föregående år. Stegringen av producentpriserna dämpades i synnerhet av att avfall och livsmedel blev billigare.

Exportprisindexet steg med 3,7 procent på årsnivå och importprisindexet med 2,5 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 2,7 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 2,8 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att massa, papper och papp samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med mars året innan. Prisstegringen dämpades i synnerhet av billigare avfall. Till ökningen av importpriserna bidrog i synnerhet dyrare avfall och oljeprodukter jämfört med mars året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att elektroniska apparater blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg från februari till mars med 0,7 procent. Prisstegringen berodde främst på att järn och stål blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, mars 2018

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 103,9 0,7 3,1
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 103,1 0,2 2,6
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 105,0 1,2 3,8
Exportprisindex 104,7 1,1 3,7
Importprisindex 106,7 0,4 2,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 104,8 0,3 2,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 104,8 0,4 2,8

Producentprisindex 1949=100, mars 2018

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2000 0,7 3,4
Exportprisindex 1738 1,1 4,1
Importprisindex 1636 0,4 3,1
Partiprisindex 2319 0,4 3,1

Producentprisindexen reviderades

Producentprisindexen har reviderats och basåren har ändrats till år 2015. Samtidigt har uppdaterats statistikens viktstrukturer att motsvara produktions-, import- och exportvärdena för år 2015. Även produkt- och företagsurvalen har uppdaterats. I fortsättningen används som klassificering i offentliggörandena CPA-produktklassificeringen, istället för den näringsgrensindelning som tidigare använts. Indextal med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Uppgifter med basåren 1949=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.


Källa: Producentprisindex 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (336,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/03/thi_2018_03_2018-04-24_tie_001_sv.html