Beskrivning

För den preliminära statistiken över utkomststöd samlas det in uppgifter om utkomststödstagare en gång per år. Den preliminära statistiken innehåller uppgifter på summanivå om antalet hushåll som fått stöd och om utgifterna för utkomststödet. Statistiken har sammanställts ända sedan 1992.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för utkomststöd [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/toimttenn/meta_sv.html