Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.11.2013

Lagervärdet minskade inom industrin och ökade inom handeln under tredje kvartalet 2013 från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade värdet av industrins lager med 1,9 procent under tredje kvartalet 2013 jämfört med året innan. Däremot var lagervärdet inom handeln i slutet av september 2,8 procent större än året innan.

Inom industrin minskade lagervärdet mest inom el- och elektronikindustrin, med 10,3 procent. Inom den kemiska industrin minskade lagervärdet med 7,5 procent jämfört med motsvarande period år 2012. Lagervärdet inom skogsindustrin ökade med 5,7 procent från året innan.

Förändring av industrins lager III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabriksindustri (C) exkl. skogsindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

Av näringsgrenarna inom handeln steg lagervärdet bara inom bilhandeln, med 20,9 procent. Inom partihandeln minskade lagervärdet med 1,3 procent och inom detaljhandeln likaså med 1,0 procent jämfört med motsvarande period år 2012.

Förändring av handelns lager III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)

Lagervärdet inom industrin ökade med 1,9 procent under tredje kvartalet, då man använde föregående kvartal som jämförelsetidpunkt. Lagervärdet ökade mest inom den kemiska industrin, med 12,4 procent. Också inom skogsindustrin ökade lagren med 0,8 procent jämfört med årets andra kvartal.

Lagervärdet inom hela handeln ökade med 5,5 procent jämfört med föregående kvartal. Lagervärdet ökade under september i år inom alla granskade näringsgrenar inom handeln: med 22,6 procent inom bilhandeln, med 2,2 procent inom detaljhandeln och med 1,4 procent inom partihandeln jämfört med situationen i slutet av juni.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2013 har omsättningsvikterna bytts till 2011 års vikter och när det gäller år 2012 har man använt 2010 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Uppdaterad 19.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2013/03/tva_2013_03_2013-11-19_tie_001_sv.html