Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.2.2014

Lagervärdet minskade inom industrin och ökade inom handeln under det sista kvartalet 2013 från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins lager 0,8 procent mindre under fjärde kvartalet 2013 än året innan. Däremot var lagervärdet inom handeln i slutet av december 7,1 procent större än året innan.

Lagervärdet inom industrin minskade mest inom den kemiska industrin, med 8,5 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade lagervärdet med 6,3 procent jämfört med motsvarande period år 2012. Lagervärdet inom skogsindustrin ökade med 5,7 procent från året innan.

Förändring av industrins lager IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabriksindustri (C) exkl. skogsindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

Av näringsgrenarna inom handeln steg lagervärdet mest inom bilhandeln, med 31,1 procent, och inom partihandeln, med 6,4 procent. Däremot sjönk lagervärdet inom detaljhandeln med 5,2 procent jämfört med det sista kvartalet år 2012.

Förändring av handelns lager IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)

Lagervärdet inom industrin minskade med 5,8 procent under fjärde kvartalet, då man använde föregående kvartal som jämförelsetidpunkt. Lagervärdet minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagervärdet minskade mest inom den kemiska industrin, med 8,1 procent. Inom övrig industri minskade lagren med 8 procent jämfört med årets tredje kvartal.

Lagervärdet inom hela handeln ökade med 6,6 procent jämfört med föregående kvartal. Lagervärdet inom bilhandeln ökade med 11,5 procent och inom partihandeln med 9,1 procent. Inom detaljhandeln var lagervärdet på nästan samma nivå i december som i september, förändringen var -0,5 procent.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2013 har omsättningsvikterna bytts till 2011 års vikter och när det gäller år 2012 har man använt 2010 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2013/04/tva_2013_04_2014-02-19_tie_001_sv.html