Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.10.2019

Työllisyys kasvoi, työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli syyskuussa 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/09–2019/09, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/09–2019/09, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli syyskuussa 72,8 prosenttia. Trendisarjan tuoreimman päivityksen jälkeen työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 72,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku pysyi syyskuussa samana edelliseen kuukauteen verrattuna, ollen 6,7 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2019 syyskuussa 2 573 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 1 000 enemmän ja naisia 39 000 enemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 72,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,4 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden syyskuusta 0,3 prosenttiyksikköä 73,8 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 2,4 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 syyskuussa 161 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 86 000 ja naisia 75 000.

Työttömyysaste oli syyskuussa 5,9 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyysaste laski 1,3 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 612 000. Heistä työllisiä oli 241 000 ja työttömiä 40 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 282 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 14,3 prosenttia, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 syyskuussa 1 395 000 eli 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 111 000, mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa.

Työllisyyden muutokset 2018/09 – 2019/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/09 2019/09 2018/09 - 2019/09
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 125 4 129 0,1
Työvoima yhteensä 2 703 2 734 1,2
Työlliset 2 533 2 573 1,6
– palkansaajat 2 180 2 203 1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 352 370 5,2
Työttömät 170 161 –5,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 422 1 395 –1,9
– piilotyöttömät  129 111 –13,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 71,4 72,7 1,3
Työttömyysaste 6,3 5,9 –0,4
Työvoimaosuus 65,5 66,2 0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä (heinä-syyskuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 600 000 henkilöä, mikä oli 23 000 enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (N) aloilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä oli 0,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 166 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuoden 2018 heinä-syyskuussa. Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 6,0 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 1 362 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 111 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin vuoden 2018 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2018/III – 2019/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 757 2 766 0,3
Työlliset yhteensä 2 577 2 600 0,9
Työttömät yhteensä 180 166 –7,4
– miehet 88 89 0,3
– naiset 91 78 –14,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 367 1 362 –0,4
– piilotyöttömät  122 111 –8,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2019 lopussa kaikkiaan 226 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys laski syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 12 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Varsinais-Suomessa (–9 %), Hämeessä (–7 %), Kainuussa (–6 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (–6 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pirkanmaalla (4 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 8 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 120 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 65 000 uutta avointa työpaikkaa eli 15 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2018/09–2019/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/09 2019/09 2018/09 - 2019/09
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 232 226 –2,6
– yli vuoden työttömänä olleet 70 63 –11,1
Palveluissa yhteensä 127 120 –5,0
– työllistetyt 26 24 –5,2
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 22 2,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 8 –15,4
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 69 65 –5,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 51 65 29,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Tietokantataulukoihin 11af (kuukausi) ja 11c8 (vuosineljännes) – Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan – on lisätty ikäryhmä 20–69-vuotiaat.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (617,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tie_001_fi.html