Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.9.2017

Utfallet av miljöskatter över 6 miljarder euro år 2015

Miljöskatterna ökade med 2,8 procent från året innan till 6,1 miljarder euro. Särskilt ökade skatterna riktade till hushåll, där ökningen var något över 7 procent jämfört med året innan. Hushållen står för nästan hälften av alla betalda miljöskatter. Miljöskatternas andel av Finlands totala beskattningsutfall är ungefär 7 procent, vilket är nära det europeiska genomsnittet.

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2015, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2015, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2015, miljoner euro

Näringsgren Industries Energiskatter Transportskatter Föroreningskatter Resursskatter Miljöskatter totalt
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 58,8 19,4 0,0 . 1) 78,2
Skogsbruk 35,3 4,7 0,3 . 40,3
Utvinning av mineral 18,0 2,2 0,1 . 20,3
Livsmedelsindustri 16,1 2,0 0,0 . 18,1
Skogsindustri 44,0 2,3 0,4 . 46,7
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 141,4 1,3 24,6 . 167,3
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 53,6 3,8 0,0 . 57,4
Övriga industri 38,0 11,7 0,2 . 49,9
Energiförsörjning 272,3 30,6 0,0 . 302,9
Vatten- och avfallshantering 36,3 13,8 32,0 . 82,1
Byggverksamhet 144,6 42,0 0,1 . 186,7
Handel 107,6 54,6 0,1 . 162,3
Marktransport 576,2 91,2 0,6 . 668,0
Sjötransport 109,9 0,2 0,0 . 110,1
Lufttransport 44,7 0,8 0,0 . 45,5
Stödttjänster till transport och postverksamhet 95,0 4,6 0,2 . 99,8
Fastighetsverksamhet 205,0 24,8 0,1 . 229,9
Övriga tjänster och administration 492,3 224,0 2,5 . 718,8
Hushåller 1 631,1 1 314,7 13,3 23,0 2 982,1
TOTALT 4 120,2 1 848,7 74,5 23,0 6 066,4
1) Värdet noll

Källa: Miljöskatter 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2015/yev_2015_2017-09-07_tie_001_sv.html