Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2012

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 328 euro i oktober 2011

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn i genomsnitt 3 729 euro för män och 2 913 euro för kvinnor i oktober 2011. Enligt statistiken var medianlönen 2 951 euro, 3 376 euro för män och 2 612 euro för kvinnor. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var under oktober–december 2,6 procent inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 669 000 löntagare, av vilka 51 procent är män.

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2011

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2011

Lönerna för ordinarie arbetstid ökar i huvudsak i och med utbildningsnivån. Medianlönen för personer som avlagt högre högskoleexamen var 4 081 euro, dvs. 38 procent högre än medianlönen inom den privata sektorn. Medianlönen för personer med utbildning på grundnivå var 2 447 euro, vilket för sin del var 17 procent lägre än medianlönen för hela den privata sektorn. Medianlön innebär att hälften av löntagarna har lägre lön och hälften högre lön än medianlönen. Om löntagaren saknar uppgift om utbildning eller om han eller hon avlagt examen utomlands, anges grundnivå som utbildningsnivå.

Av alla månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn utgjorde experterna 30 procent, specialisterna 25 procent och service- och försäljningspersonalen 17 procent. Lönespridningen varierar efter löntagargrupp. Spridning beskrivs vanligen med hjälp av decillön. Decillönerna för ordinarie arbetstid hos alla löntagare varierade inom den privata sektorn från 2 000 euro till 5 100 euro. Den högsta decillönen är den lönenivå som 90 procent av löntagarna underskrider och den lägsta decillönen den lön som 10 procent av löntagarna inte når upp till.

Löntagarnas genomsnittliga ålder var 42 år. Ålderns inverkan på löneutvecklingen är betydande. Medellönen för löntagare är störst i åldersgruppen 40–49 år. Denna åldersgrupp har också flest löntagare, omkring 28 procent. I åldersgrupperna under 20 år och över 65 år befann sig mindre än en procent av löntagarna.

Undersökningsramen för statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn beskriver omkring 556 000 löntagare i organiserade företag och omkring 113 000 löntagare i icke-organiserade företag. Löneuppgifterna i statistiken omfattar 439 000 löntagare i organiserade företag och 40 000 löntagare i icke-organiserade företag. Vid beräkningen av medellönerna upphöjs löntagarna i statistikmaterialet till undersökningsramens nivå. Löneuppgifterna har samlats in för oktober i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslönen, arbetstidstillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Övertidsandelen ingår inte i det här lönebegreppet.

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen och åldersgrupp år 2011

Yrkesklassificeringens huvudgruppe Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Totalt 669 138 3 328 1 837 2 492 3 302 3 595 3 517 3 497
1 Chefer 39 672 5 793 .. 3 431 5 211 6 032 6 111 5 813
2 Specialister 164 704 4 150 .. 3 070 3 911 4 406 4 477 4 491
3 Experter 199 492 3 310 2 088 2 758 3 292 3 466 3 439 3 405
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 81 988 2 636 1 834 2 317 2 667 2 739 2 712 2 711
5 Service- och försäljningspersonal 114 840 2 326 1 840 2 099 2 371 2 432 2 399 2 344
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 578 2 210 .. 1 839 2 104 2 300 2 280 2 145
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 19 364 2 715 1 743 2 401 2 735 2 800 2 846 2 718
8 Process- och transportarbetare 17 835 2 713 1 791 2 450 2 737 2 691 2 928 2 544
9 Övriga arbetstagare 27 992 2 160 1 773 2 066 2 231 2 204 2 160 2 144
X Okänd 2 673 2 718 .. 2 311 2 732 2 879 2 845 2 919

Källa: Löner inom den privata sektorn 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2011/yskp_2011_2012-08-10_tie_001_sv.html