Kansantalous

Bruttokansantuote asukasta kohti

€/asukas, viitevuoden 2017 hinnoin
1975 18 972
1980 22 038
1990 28 784
2000 34 741
2010 39 681
2011 40 513
2012 39 745
2013 39 263
2014 38 847
2015 38 772
2016* 39 625
2017* 40 638

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2018

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos

  Volyymin vuosimuutos, %
1976 0,5
1990 0,7
2000 5,6
2010 3,0
2011 2,6
2012 -1,4
2013 -0,8
2014 -0,6
2015 0,1
2016* 2,5
2017* 2,8

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2018

Bruttokansantuote markkinahintaan

  Käyvin hinnoin Viitevuoden 2017 hinnoin Volyymin
  Mrd. € €/asukas Mrd. € €/asukas vuosimuutos, %
2010 187,1 34 885 212,8 39 681 3,0
2011 196,9 36 536 218,3 40 513 2,6
2012 199,8 36 903 215,2 39 745 -1,4
2013 203,3 37 385 213,6 39 263 -0,8
2014 205,5 37 615 212,2 38 847 -0,6
2015 209,6 38 245 212,5 38 772 0,1
2016* 216,1 39 327 217,8 39 625 2,5
2017* 223,8 40 638 223,8 40 638 2,8

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2018

Talouden rakennemuutos

  Maa-, metsä- ja kalatalous Teollisuus ja rakentaminen Palvelut
  % bruttoarvonlisäyksestä 
1975 10,7 39,0 50,3
1980 9,6 38,1 52,4
1990 6,2 33,6 60,2
2000 3,4 36,2 60,5
2010 2,7 30,0 67,3
2011 2,7 28,9 68,4
2012 2,7 27,0 70,2
2013 3,0 27,0 70,0
2014 2,8 26,8 70,4
2015 2,5 27,0 70,4
2016* 2,8 27,3 69,9
2017* 2,7 28,2 69,1

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

 

 

Päivitetty: 3.8.2018

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisasteet

 

  Kotitalouksien velkaantumisaste 1)  Kotitalouksien säästämisaste
  % käytettävissä olevista tuloista
1975 38,5 2,1
1980 50,4 2,9
1990 85,7 2,7
2000 67,5 1,5
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013 117,8 2,2
2014 121,5 0,6
2015 124,2 0,1
2016* 126,3 -0,7
2017* 128,9 -1,3

1) Ml. kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden veloista* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2018

Vaihtotase

  Vaihtotase, mrd. € Vaihtotase, % BKT:sta
1975 -1,4 -7,5
1980 -1,0 -3,0
1990 -4,5 -5,0
2000 10,2 7,5
2010 2,7 1,4
2011 -2,9 -1,5
2012 -3,8 -1,9
2013 -3,8 -1,9
2014 -2,7 -1,3
2015 -1,7 -0,8
2016* -1,4 -0,6
2017* 1,4 0,6

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2018

Bruttoarvonlisäys maakunnittain 2016*

Bruttoarvonlisäys maakunnittain

  Bruttoarvonlisäys perushintaan
Maakunta 1) Milj. € €/asukas
01  Uusimaa 72 259 44 350
02  Varsinais-Suomi 14 711 30 975
04  Satakunta 6 832 30 724
05  Kanta-Häme 4 873 27 968
06  Pirkanmaa 15 607 30 739
07  Päijät-Häme 5 565 27 597
08  Kymenlaakso 5 288 29 677
09  Etelä-Karjala 4 107 31 390
10  Etelä-Savo 3 914 26 154
11  Pohjois-Savo 6 862 27 673
12  Pohjois-Karjala 4 283 26 052
13  Keski-Suomi 7 832 28 379
14  Etelä-Pohjanmaa 5 108 26 575
15  Pohjanmaa 5 981 32 943
16  Keski-Pohjanmaa 2 101 30 432
17  Pohjois-Pohjanmaa 11 386 27 731
18  Kainuu 1 872 24 936
19  Lappi 5 660 31 351
21  Ahvenanmaa 1 177 40 439
Ulkoalue 50  . .
Koko maa 185 467 33 750

* ennakkotieto

1) Aluejako 1.1.2017 mukainen

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2018

 

Aihealue: Kansantalous

Päivitetty 7.8.2018