Kansantalous

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Bruttokansantuote markkinahintaan

Vuosi Käyvin hinnoin Volyymisarja,
viitevuosi 2021
Volyymin
vuosimuutos, %
  Mrd. € €/asukas Mrd. €
2015 211,4 38 570 230,3 0,5
2016 217,5 39 583 236,8 2,8
2017 226,3 41 084 244,4 3,2
2018 233,5 42 324 247,2 1,1
2019 239,9 43 439 250,2 1,2
2020* 238,0 43 032 244,4 -2,3
2021* 252,9 45 644 252,9 3,5

* ennakkotieto

Bruttokansantuote asukasta kohti

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Vaihtotase

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Huoltotase

Kansantalouden tilinpidon tavaroiden ja palvelujen kokonaistarjonta sekä -kysyntä

  2018 2019 2020* 2021* 2021*
  Käypiin hintoihin, mrd. € Volyymin
vuosimuutos, %
Tarjonta          
Bruttokansantuote 233,5 239,9 238,0 252,9 3,5
Tuonti 92,7 95,3 84,5 97,9 5,3
Kokonaistarjonta 326,2 335,1 322,5 350,8 . .
Kysyntä          
Vienti 89,8 95,7 85,1 98,5 4,7
Kulutusmenot 177,4 181,7 179,3 188,8 3,2
Yksityiset 123,9 126,1 121,5 127,8 3,1
Julkiset 53,5 55,6 57,8 60,9 3,2
Investoinnit 56,2 57,1 57,6 59,1 1,2
Yksityiset 46,2 46,6 45,9 48,6 4,6
Julkiset 10,0 10,5 11,7 10,5 -12,0
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 2,8 0,6 0,8 2,5 . .
Kysyntäerät yhteensä 326,2 335,1 322,8 348,8 . .
Tilastollinen ero 0,0 0,0 -0,2 2,0 . .

* ennakkotieto

Talouden rakennemuutos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisaste

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Bruttokansantuote henkeä kohden maakunnittain 2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Verotuksen rakenne

Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet

  2017 2018 2019 2020 2021*
  Käypiin hintoihin, milj. €
Tulo- ja pääomaverot 34 404 34 505 35 470 34 962 38 923
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 000 27 647 28 295 27 326 30 261
Omaisuusverot 3 459 3 349 3 477 3 574 3 793
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 31 887 33 239 33 959 33 527 35 016
Muut verot 235 218 238 247 310
Yhteensä 96 985 98 958 101 439 99 636 108 303
Veroaste, % suhteessa BKT:hen 42,9 42,4 42,3 41,9 42,8

* ennakkotieto

Valtionvelka

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Julkinen kehitysyhteistyö

Vuosi Nettomaksatukset
  Kahdenvälinen kehitysyhteistyö Monenkeskinen kehitysyhteistyö  Yhteensä % brutto­kansantulosta
  Milj. € Milj. € Milj. €  
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,55
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,52
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,53
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,54
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 579,5 376,7 956,2 0,44
2017 527,4 434,0 961,4 0,43
2018 402,9 430,9 833,7 0,36
2019 536,6 473,5 1 010,1 *0,42
2020* 572,3 549,0 1 121,4 0,47

* ennakkotieto

Lähde: Ulkoministeriö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.12.2021

Aihealue: Kansantalous

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 7.6.2022