Väestö

Sisällysluettelo

Väestörakenne 31.12.

  1900 1950 2000 2018 2019
Väkiluku, tuhatta          
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 518 5 525
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 723 2 728
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 795 2 797
Ikä, %          
  0–14 v. 35,1 30,0 18,1 16,0 15,8
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 62,2 62,0
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 19,2 19,6
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,7 2,7
Keski-ikä, vuotta          
Miehet  26,3 28,6 37,7 41,6 41,8
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,2 44,5
Kieli 1), %          
Suomi 86,8 91,1 92,4 87,6 87,3
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Saame 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Muu 0,3 0,2 1,9 7,1

7,5

Siviilisääty, %          
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,5 48,7
Miehet 63,0 55,6 51,1 52,4 52,5
Naiset 58,9 50,8 43,2 44,7 44,9
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 35,9 35,6
Miehet 34,0 41,2 39,2 36,3 36,0
Naiset 33,2 38,0 37,5 35,5 35,2
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,6 15,7
Miehet 3,0 3,2 9,7 11,3 11,4
Naiset 7,9 11,2 19,3 19,8 19,9
Uskontokunta, %          
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 69,8 68,7
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Muu 0,2 0,5 1,1 1,7 1,7
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 27,4 28,5

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2018–2019 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Korjattu 11.5.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aluejako 1.1.2020 mukainen

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.4.2020

Väestön ikärakenne 31.12.Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Väestö ja väestöennuste ikäryhmittäin

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2019 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 45 613 8,3
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 53 949 9,8
Luonnollinen väestönlisäys 7 403 1,4 10 093 1,9 -8 336 -1,5
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 32 758 5,9
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 17 263 3,1
Nettomaahanmuutto  2 584 0,5 13 731 2,6 15 495 2,8
Väkiluvun muutos 9 813 1,9 23 849 4,4 7 373 1,3
Solmitut avioliitot 2)            
Puolisot eri sukupuolta 27 751 5,4 31 925 6,0 21 920 4,0
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 376 0,1
Rekisteröidyt parisuhteet . . . . 322 0,1 . . . .
Avioerot 2)            
Puolisot eri sukupuolta 14 096 2,7 13 807 2,6 13 311 2,4
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 54 0,0
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 2) . . . . 64 0,0 72 0,0

1) Keskiväkiluvusta
2) Solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.6.2020

Väkiluvun kehitys

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Elävänä syntyneet ja kuolleet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.4.2020

Muuttoliike

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Muuttoliike

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.5.2020

Väestö syntyperän ja kielen mukaan 2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.6.2020

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2016 2017 2018 2019 %
Suomi 4 857 795 4 848 761 4 835 778 4 822 690 87,3
Ruotsi 289 540 289 052 288 400 287 954 5,2
Saame 1 969 1 992 1 995 2 004 0,0
Muut kielet yhteensä 353 993 373 325 391 746 412 644 7,5
Venäjä 75 444 77 177 79 225 81 606 1,5
Viro, eesti 49 241 49 590 49 691 49 427 0,9
Arabia 21 783 26 467 29 462 31 920 0,6
Englanti 18 758 19 626 20 713 22 052 0,4
Somali 19 059 20 007 20 944 21 920 0,4
Kurdi 12 226 13 327 14 054 14 803 0,3
Persia, farsi  10 882 12 090 13 017 14 118 0,3
Kiina 11 334 11 825 12 407 13 064 0,2
Albania 9 791 10 391 10 990 11 806 0,2
Vietnam 9 248 9 872 10 440 11 094 0,2
Yhteensä 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 100

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Väestö kansalaisuuden mukaan

Kansalaisuus 2016 2017 2018 2019 Vuosimuutos, %
Suomi 5 259 658 5 263 678 5 260 347 5 257 663 -0,1
Ulkomaat yhteensä 243 639 249 452 257 572 267 629 3,9
Viro 51 499 51 539 51 456 50 860 -1,2
Venäjä 30 970 29 183 28 747 28 528 -0,8
Irak 9 813 11 729 13 078 13 943 6,6
Kiina 8 480 8 742 9 230 9 825 6,4
Ruotsi 8 040 8 018 7 996 7 983 -0,2
Thaimaa 7 487 7 533 7 632 7 772 1,8
Intia 5 016 5 159 5 730 6 751 17,8
Afganistan 5 294 5 792 6 198 6 666 7,6
Syyria 3 355 5 290 6 016 6 579 9,4
Somalia 7 018 6 677 6 448 6 444 -0,1
Muut 106 667 109 790 115 041 122 278 6,3
Yhteensä 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 0,1

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Venäjä 2 317 1 728 2 028 2 758 1 766 1 946
Viro 382 420 459 705 541 658
Irak 405 560 534 742 621 589
Somalia 834 955 1 066 957 856 583
Afganistan 251 242 376 469 339 309
Syyria 16 28 47 118 118 299
Thaimaa 125 150 193 261 249 281
Turkki 257 229 264 313 210 260
Ukraina 141 145 163 281 202 255
Ruotsi 186 165 206 212 210 248
Muut 3 346 3 299 4 039 5 403 4 099 4 221
Yhteensä 8 260 7 921 9 375 12 219 9 211 9 649

1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.5.2020

Turvapaikanhakijat ja pakolaiskiintiö

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Turvapaikanhakijat 3 651 32 477 5 647 5 047 4 548 4 550
Turvapaikkapäätökset 1)            
  Turvapaikka myönnetty 501 1 112 4 586 2 528 1 852 2 073
  Oleskelulupa myönnetty 2) 845 767 3 159 1 256 888 888
  Kielteinen päätös 3) 2 050 1 307 14 282 3 996 1 976 2 875
Perheenyhdistäminen            
  Myönteiset päätökset 1 094 986 1 179 2 080 1 752 1 531
  Kielteiset päätökset 1 035 406 283 619 745 613
Pakolaiskiintiö 1 050 1 050 750 750 750 750

1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2015 alusta alkaen

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.8.2020

Elinajanodote

Ikä 2000   2010   2019  
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Vuosia          
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 79,2 84,5
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,4 74,7
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,6 64,9
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 50,1 55,1
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,6 45,3
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 31,3 35,7
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,6 26,5
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,9 17,8
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,2

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.10.2020

Perheet 2019

  Kaikki  Perheen  Lapsiperheet, joissa 
  perheet keskikoko 0–17-v. lapsia 0–6-v. lapsia
Yhteensä 1 467 368 2,7 558 302 265 618
Avioparit, ei lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 533 910 2,0 . .
   Puolisot samaa sukupuolta 1) 2 599 2,0 . .
Avioparit ja lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 396 025 4,0 318 557 150 977
   Puolisot samaa sukupuolta 2) 873 3,6 838 556
Avoparit, eri sukupuolta        
   Ei lapsia 224 270 2,0 . .
   Lapsia 122 918 3,7 111 006 69 200
Äiti ja lapsia 152 759 2,6 108 902 41 378
Isä ja lapsia 34 014 2,3 18 999 3 507

1) Ml. rekisteröidyt parit
2) Ml. rekisteröidyt parit, joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  26.5.2020

Lapsiperheet ja lasten määrä 2019

0–17-v. lapsia Lapsiperheet  % Lasten määrä %
Yhteensä 558 302 100 1 028 030 100
1 lapsi 238 568 42,7 238 568 23,2
2 lasta 218 920 39,2 437 840 42,6
3 lasta 72 506 13,0 217 518 21,2
4+ lasta 28 308 5,1 134 104 13,0

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  26.5.2020

Väestötietoja maakunnittain 2019

Aluejako 1.1.2020 Väkiluku Vuosi-
muutos
Luonnollinen
väestönlisäys
Kokonais-
nettomuutto
  31.12. % 1) 1)
Uusimaa 1 689 725 1,1 2,0 9,1
Varsinais-Suomi 479 341 0,2 -2,4 4,0
Satakunta 216 752 -0,9 -5,8 -3,0
Kanta-Häme 170 925 -0,3 -3,7 1,0
Pirkanmaa 517 666 0,5 -0,9 5,9
Päijät-Häme 199 604 -0,5 -4,3 -0,8
Kymenlaakso 171 167 -1,3 -7,0 -6,0
Etelä-Karjala 127 757 -0,8 -7,2 -0,7
Etelä-Savo 142 335 -1,6 -8,8 -7,0
Pohjois-Savo 244 236 -0,6 -4,4 -1,0
Pohjois-Karjala 161 211 -0,6 -5,8 -0,6
Keski-Suomi 275 104 -0,2 -2,5 0,9
Etelä-Pohjanmaa 188 685 -0,5 -3,0 -2,6
Pohjanmaa 180 445 -0,2 0,0 -2,1
Keski-Pohjanmaa 68 158 -0,4 0,0 -4,0
Pohjois-Pohjanmaa 412 830 0,2 1,3 0,3
Kainuu 72 306 -1,0 -6,4 -4,1
Lappi 177 161 -0,8 -4,1 -3,4
Ahvenanmaa 29 884 0,3 0,0 2,8
Koko maa 5 525 292 0,1 -1,5 2,8

1) Keskiväkiluvusta

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.5.2020

Suurimpien kuntien väkiluku

  Kunta Väkiluku Vuosimuutos, %
    31.12.2019 1) 2019 1)
1. Helsinki 653 835 0,9
2. Espoo 289 731 2,2
3. Tampere 238 140 1,2
4. Vantaa 233 775 2,5
5. Oulu 205 489 0,9
6. Turku 192 962 0,9
7. Jyväskylä 142 400 0,8
8. Lahti 119 823 -0,1
9. Kuopio 119 282 0,5
10. Pori 83 934 -0,6
11. Kouvola 82 113 -1,3
12. Joensuu 76 850 0,4
13. Lappeenranta 72 634 -0,1
14. Vaasa 67 636 0,1
15. Hämeenlinna 67 633 0,1
16. Seinäjoki 63 781 0,8
17. Rovaniemi 63 042 0,2
18. Mikkeli 53 134 -1,3
19. Kotka 52 126 -1,4
20. Salo 51 833 -0,9
21. Porvoo 50 380 0,2
22. Kokkola 47 681 0,1
23. Hyvinkää 46 470 -0,1
24. Lohja 45 965 -0,7
25. Järvenpää 43 711 0,7
26. Nurmijärvi 42 993 0,8
27. Kirkkonummi 39 586 0,8
28. Rauma 39 205 -0,4
29. Tuusula 38 599 -0,2
30. Kerava 36 756 1,4
31. Kajaani 36 709 -0,7
32. Kaarina 33 937 1,4
33. Nokia 33 929 1,2
34. Ylöjärvi 33 254 0,8
35. Savonlinna 32 974 -1,9
36. Kangasala 31 868 0,6
37. Vihti 29 158 -0,2
38. Riihimäki 28 793 0,2
39. Raasepori 27 536 -0,2
40. Imatra 26 508 -1,6
41. Raahe 24 679 -0,5
42. Sastamala 24 277 -1,5
43. Raisio 24 056 -0,5
44. Lempäälä 23 523 1,4
45. Hollola 23 410 -0,8
46. Tornio 21 602 -1,2
47. Siilinjärvi 21 423 -1,2
48. Iisalmi 21 368 -0,5
49. Sipoo 21 170 2,4
50. Valkeakoski 20 972 -0,8

1) Kuntia yhteensä 310. Aluejako 1.1.2020 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 30.10.2020