Väestö

Sisällysluettelo

Väestörakenne 31.12.

  1900 1950 2000 2018 2019
Väkiluku, tuhatta          
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 518 5 525
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 723 2 728
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 795 2 797
Ikä, %          
  0–14 v. 35,1 30,0 18,1 16,0 15,8
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 62,2 62,0
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 19,2 19,6
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,7 2,7
Keski-ikä, vuotta          
Miehet  26,3 28,6 37,7 41,6 41,8
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,2 44,5
Kieli 1), %          
Suomi 86,8 91,1 92,4 87,6 87,3
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Saame 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Muu 0,0 0,1 1,4 5,7 7,5
Siviilisääty, %          
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,5 48,7
Miehet 63,0 55,6 51,1 52,4 52,5
Naiset 58,9 50,8 43,2 44,7 44,9
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 35,9 35,6
Miehet 34,0 41,2 39,2 36,3 36,0
Naiset 33,2 38,0 37,5 35,5 35,2
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,6 15,7
Miehet 3,0 3,2 9,7 11,3 11,4
Naiset 7,9 11,2 19,3 19,8 19,9
Uskontokunta, %          
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 69,8 68,7
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Muu 0,2 0,5 1,1 1,7 1,7
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 27,4 28,5

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2018–2019 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.6.2019

Väestön ikärakenne 31.12.Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Väestö ja väestöennuste ikäryhmittäin

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2018 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 47 577 8,6
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 54 527 9,9

Luonnollinen väestönlisäys

7 403 1,4 10 093 1,9 -6 950 -1,3
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 31 106 5,6
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 19 141 3,5
Nettomaahanmuutto  2 584 0,5 13 731 2,6 11 965 2,2
Väestönkasvu 9 813 1,9 23 849 4,4 4 789 0,9
Solmitut avioliitot            
Puolisot eri sukupuolta 2) 27 749 5,4 31 925 6,0 23 412 4,2
Puolisot samaa sukupuolta 2) . . . . . . . . 387 0,1
Rekisteröidyt parisuhteet . . . . 322 0,1 . . . .
Avioerot            
Puolisot eri sukupuolta 2) 14 096 2,7 13 807 2,6 13 116 2,4
Puolisot samaa sukupuolta 2) . . . . . . . . 29 0,0
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 2) . . . . 64 0,0 103 0,0

1) Keskiväkiluvusta
2) Solmitut avioliitot ja avioerot, joissa tapahtumahetkellä vähintään toinen puolisoista
    asuu vakinaisesti Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.6.2019

Väkiluvun kehitys

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Elävänä syntyneet ja kuolleet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2019

Muuttoliike

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Muuttoliike

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.6.2019

Väestö syntyperän, syntymämaan ja kielen mukaan 2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2020

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2016 2017 2018 2019 %
Suomi 4 857 795 4 848 761 4 835 778 4 822 690 87,3
Ruotsi 289 540 289 052 288 400 287 954 5,2
Saame 1 969 1 992 1 995 2 004 0,0
Muut kielet yhteensä 353 993 373 325 391 746 412 644 7,5
Venäjä 75 444 77 177 79 225 81 606 1,5
Viro, eesti 49 241 49 590 49 691 49 427 0,9
Arabia 21 783 26 467 29 462 31 920 0,6
Englanti 18 758 19 626 20 713 22 052 0,4
Somali 19 059 20 007 20 944 21 920 0,4
Kurdi 12 226 13 327 14 054 14 803 0,3
Persia, farsi  10 882 12 090 13 017 14 118 0,3
Kiina 11 334 11 825 12 407 13 064 0,2
Albania 9 791 10 391 10 990 11 806 0,2
Vietnam 9 248 9 872 10 440 11 094 0,2
Yhteensä 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 100

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Väestö kansalaisuuden mukaan

Kansalaisuus 2016 2017 2018 2019 Vuosimuutos, %
Suomi 5 259 658 5 263 678 5 260 347 5 257 663 -0,1
Ulkomaat yhteensä 243 639 249 452 257 572 267 629 3,9
Viro 51 499 51 539 51 456 50 860 -1,2
Venäjä 30 970 29 183 28 747 28 528 -0,8
Irak 9 813 11 729 13 078 13 943 6,6
Kiina 8 480 8 742 9 230 9 825 6,4
Ruotsi 8 040 8 018 7 996 7 983 -0,2
Thaimaa 7 487 7 533 7 632 7 772 1,8
Intia 5 016 5 159 5 730 6 751 17,8
Afganistan 5 294 5 792 6 198 6 666 7,6
Syyria 3 355 5 290 6 016 6 579 9,4
Somalia 7 018 6 677 6 448 6 444 -0,1
Muut 106 667 109 790 115 041 122 278 6,3
Yhteensä 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 0,1

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Venäjä 2 103 2 317 1 728 2 028 2 758 1 766
Somalia 814 834 955 1 066 957 856
Irak 521 405 560 534 742 621
Viro 436 382 420 459 705 541
Afganistan 479 251 242 376 469 339
Thaimaa 104 125 150 193 261 249
Iran 341 219 140 222 309 244
Ruotsi 146 186 165 206 212 210
Turkki 271 257 229 264 313 210
Ukraina 157 141 145 163 281 202
Muut 3 558 3 143 3 187 3 864 5 212 3 973
Yhteensä 8 930 8 260 7 921 9 375 12 219 9 211

1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.9.2019

Turvapaikanhakijat ja pakolaiskiintiö

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Turvapaikanhakijat 3 238 3 651 32 476 5 651 5 046 4 548
Turvapaikkapäätökset 1)            
  Turvapaikka myönnetty 556 501 1 112 4 586 2 528 1 852
  Oleskelulupa myönnetty 2) 1 271 845 767 3 159 1 256 888
  Kielteinen päätös 3) 1 903 2 050 1 307 14 282 3 996 1 976
Perheenyhdistäminen            
  Myönteiset päätökset 875 1 094 986 1 179 2 080 1 752
  Kielteiset päätökset 1 692 1 035 406 283 619 745
Pakolaiskiintiö 750 1 050 1 050 750 750 750

1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2015 alusta alkaen

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2019

Elinajanodote

Ikä 2000   2010   2018  
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Vuosia          
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 78,9 84,3
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,1 74,5
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,3 64,6
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,7 54,8
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,2 45,0
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 30,9 35,4
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,3 26,2
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,7 17,6
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,2 9,9

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2019

Perheet 2018

  Kaikki  Perheen  Lapsiperheet, joissa 
  perheet keskikoko 0–17-v. lapsia 0–6-v. lapsia
Yhteensä 1 468 681 2,8 561 965 272 606
Avioparit, ei lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 532 304 2,0 . .
   Puolisot samaa sukupuolta 1) 2 440 2,0 . .
Avioparit ja lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 404 142 4,0 324 092 156 949
   Puolisot samaa sukupuolta 2) 822 3,7 785 543
Avoparit, eri sukupuolta        
   Ei lapsia 220 179 2,0 . .
   Lapsia 122 614 3,7 110 648 69 790
Äiti ja lapsia 152 888 2,6 108 112 41 918
Isä ja lapsia 33 292 2,3 18 328 3 406

1) Ml. rekisteröidyt parit
2) Ml. rekisteröidyt parit, joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  25.6.2019

Lapsiperheet ja lasten määrä 2018

0–17-v. lapsia Lapsiperheet  % Lasten määrä %
Yhteensä 561 965 100 1 037 995 100
1 lapsi 239 248 42,6 239 248 23,0
2 lasta 219 788 39,1 439 576 42,3
3 lasta 74 105 13,2 222 315 21,4
4+ lasta 28 824 5,1 136 856 13,2

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  28.5.2019

Väestötietoja maakunnittain 2018

Aluejako 1.1.2019 Väkiluku Vuosi-
muutos
Luonnollinen
väestönlisäys
Kokonais-
nettomuutto
  31.12. % 1) 1)
Uusimaa 1 671 024 0,9 2,3 7,0
Varsinais-Suomi 478 582 0,2 -2,1 4,1
Satakunta 218 624 -0,8 -5,2 -2,9
Kanta-Häme 171 364 -0,8 -3,8 -4,0
Pirkanmaa 515 095 0,6 -0,7 6,6
Päijät-Häme 200 629 -0,3 -3,9 0,9
Kymenlaakso 173 388 -1,2 -7,0 -5,1
Etelä-Karjala 128 756 -0,9 -6,2 -2,4
Etelä-Savo 144 615 -1,8 -8,8 -9,0
Pohjois-Savo 245 602 -0,4 -3,7 -0,5
Pohjois-Karjala 162 240 -0,5 -5,2 0,5
Keski-Suomi 275 521 -0,2 -2,6 0,7
Etelä-Pohjanmaa 189 715 -0,6 -3,0 -3,3
Pohjanmaa 180 794 -0,1 -0,2 -0,8
Keski-Pohjanmaa 68 437 -0,5 0,7 -5,8
Pohjois-Pohjanmaa 412 161 0,1 1,6 -0,9
Kainuu 73 061 -1,2 -6,4 -5,7
Lappi 178 522 -0,4 -4,3 0,4
Ahvenanmaa 29 789 1,0 0,3 9,8
Koko maa 5 517 919 0,1 -1,3 2,2

1) Keskiväkiluvusta
Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.1.2020

Suurimpien kuntien väkiluku

  Kunta Väkiluku Vuosimuutos, %
    31.12.2019 1) 2019 1)
1. Helsinki 653 835 0,9
2. Espoo 289 731 2,2
3. Tampere 238 140 1,2
4. Vantaa 233 775 2,5
5. Oulu 205 489 0,9
6. Turku 192 962 0,9
7. Jyväskylä 142 400 0,8
8. Lahti 119 823 -0,1
9. Kuopio 119 282 0,5
10. Pori 83 934 -0,6
11. Kouvola 82 113 -1,3
12. Joensuu 76 850 0,4
13. Lappeenranta 72 634 -0,1
14. Vaasa 67 636 0,1
15. Hämeenlinna 67 633 0,1
16. Seinäjoki 63 781 0,8
17. Rovaniemi 63 042 0,2
18. Mikkeli 53 134 -1,3
19. Kotka 52 126 -1,4
20. Salo 51 833 -0,9
21. Porvoo 50 380 0,2
22. Kokkola 47 681 0,1
23. Hyvinkää 46 470 -0,1
24. Lohja 45 965 -0,7
25. Järvenpää 43 711 0,7
26. Nurmijärvi 42 993 0,8
27. Kirkkonummi 39 586 0,8
28. Rauma 39 205 -0,4
29. Tuusula 38 599 -0,2
30. Kerava 36 756 1,4
31. Kajaani 36 709 -0,7
32. Kaarina 33 937 1,4
33. Nokia 33 929 1,2
34. Ylöjärvi 33 254 0,8
35. Savonlinna 32 974 -1,9
36. Kangasala 31 868 0,6
37. Vihti 29 158 -0,2
38. Riihimäki 28 793 0,2
39. Raasepori 27 536 -0,2
40. Imatra 26 508 -1,6
41. Raahe 24 679 -0,5
42. Sastamala 24 277 -1,5
43. Raisio 24 056 -0,5
44. Lempäälä 23 523 1,4
45. Hollola 23 410 -0,8
46. Tornio 21 602 -1,2
47. Siilinjärvi 21 423 -1,2
48. Iisalmi 21 368 -0,5
49. Sipoo 21 170 2,4
50. Valkeakoski 20 972 -0,8

1) Kuntia yhteensä 310. Aluejako 1.1.2020 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2020

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 25.3.2020