Väestö

Sisällysluettelo

Väestörakenne 31.12.

  1900 1950 2000 2017 2018
Väkiluku, tuhatta          
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 513 5 518
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 719 2 723
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 794 2 795
Ikä, %          
  0–14 v. 35,1 30,0 18,1 16,2 16,0
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 62,5 62,2
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 18,7 19,2
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,7 2,7
Keski-ikä, vuotta          
Miehet  26,3 28,6 37,7 41,3 41,6
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,0 44,2
Kieli 1), %          
Suomi 86,8 91,1 92,4 87,9 87,6
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Saame 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Venäjä 0,3 0,1 0,5 1,4 1,4
Muu 0,0 0,1 1,4 5,4 5,7
Siviilisääty, %          
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,4 48,5
Miehet 63,0 55,6 51,1 52,2 52,4
Naiset 58,9 50,8 43,2 44,6 44,7
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 36,1 35,9
Miehet 34,0 41,2 39,2 36,6 36,3
Naiset 33,2 38,0 37,5 35,7 35,5
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,5 15,6
Miehet 3,0 3,2 9,7 11,2 11,3
Naiset 7,9 11,2 19,3 19,7 19,8
Uskontokunta, %          
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 70,9 69,8
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Muu 0,2 0,5 1,1 1,6 1,7
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 26,3 27,4

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2017–2018 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.6.2019

Väestön ikärakenne 31.12.Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Väestö ja väestöennuste ikäryhmittäin

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2019

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2018 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 47 577 8,6
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 54 527 9,9
Syntyneiden enemmyys 7 403 1,4 10 093 1,9 -6 950 -1,3
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 31 106 5,6
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 19 141 3,5
Nettomaahanmuutto  2 584 0,5 13 731 2,6 11 965 2,2
Väestönkasvu 9 813 1,9 23 849 4,4 4 789 0,9
Solmitut avioliitot            
Puolisot eri sukupuolta 2) 27 749 5,4 31 925 6,0 23 412 4,2
Puolisot samaa sukupuolta 2) . . . . . . . . 387 0,1
Rekisteröidyt parisuhteet . . . . 322 0,1 . . . .
Avioerot            
Puolisot eri sukupuolta 2) 14 096 2,7 13 807 2,6 13 116 2,4
Puolisot samaa sukupuolta 2) . . . . . . . . 29 0,0
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 2) . . . . 64 0,0 103 0,0

1) Keskiväkiluvusta
2) Solmitut avioliitot ja avioerot, joissa tapahtumahetkellä vähintään toinen puolisoista
    asuu vakinaisesti Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.6.2019

Väkiluvun kehitys

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Elävänä syntyneet ja kuolleet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2019

Muuttoliike

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Muuttoliike

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.6.2019

Väestö syntyperän, syntymämaan ja kielen mukaan 2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2020

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2015 2016 2017 2018
Suomi 4 865 628 4 857 795 4 848 761 4 835 778
Ruotsi 290 161 289 540 289 052 288 400
Saame 1 957 1 969 1 992 1 995
Muut kielet yhteensä 329 562 353 993 373 325 391 746
Venäjä 72 436 75 444 77 177 79 225
Viro, eesti 48 087 49 241 49 590 49 691
Arabia 16 713 21 783 26 467 29 462
Somali 17 871 19 059 20 007 20 944
Englanti 17 784 18 758 19 626 20 713
Kurdi 11 271 12 226 13 327 14 054
Persia, farsi  8 745 10 882 12 090 13 017
Kiina 10 722 11 334 11 825 12 407
Albania 9 233 9 791 10 391 10 990
Vietnam 8 273 9 248 9 872 10 440
Yhteensä 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Ulkomaiden kansalaiset

Kansalaisuus 2017 % 2018 % Vuosimuutos, %
Viro 51 539 20,7 51 456 20,0 -0,2
Venäjä 29 183 11,7 28 747 11,2 -1,5
Irak 11 729 4,7 13 078 5,1 11,5
Kiina 8 742 3,5 9 230 3,6 5,6
Ruotsi 8 018 3,2 7 996 3,1 -0,3
Thaimaa 7 533 3,0 7 632 3,0 1,3
Somalia 6 677 2,7 6 448 2,5 -3,4
Afganistan 5 792 2,3 6 198 2,4 7,0
Syyria 5 290 2,1 6 016 2,3 13,7
Vietnam 5 603 2,2 5 941 2,3 6,0
Muut 109 346 43,8 114 830 44,6 5,0
Yhteensä 249 452 100 257 572 100 3,3

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Venäjä 2 103 2 317 1 728 2 028 2 758 1 766
Somalia 814 834 955 1 066 957 856
Irak 521 405 560 534 742 621
Viro 436 382 420 459 705 541
Afganistan 479 251 242 376 469 339
Thaimaa 104 125 150 193 261 249
Iran 341 219 140 222 309 244
Ruotsi 146 186 165 206 212 210
Turkki 271 257 229 264 313 210
Ukraina 157 141 145 163 281 202
Muut 3 558 3 143 3 187 3 864 5 212 3 973
Yhteensä 8 930 8 260 7 921 9 375 12 219 9 211

1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.9.2019

Turvapaikanhakijat ja pakolaiskiintiö

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Turvapaikanhakijat 3 238 3 651 32 476 5 651 5 046 4 548
Turvapaikkapäätökset 1)            
  Turvapaikka myönnetty 556 501 1 112 4 586 2 528 1 852
  Oleskelulupa myönnetty 2) 1 271 845 767 3 159 1 256 888
  Kielteinen päätös 3) 1 903 2 050 1 307 14 282 3 996 1 976
Perheenyhdistäminen            
  Myönteiset päätökset 875 1 094 986 1 179 2 080 1 752
  Kielteiset päätökset 1 692 1 035 406 283 619 745
Pakolaiskiintiö 750 1 050 1 050 750 750 750

1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2015 alusta alkaen

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2019

Elinajanodote

Ikä 2000   2010   2018  
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Vuosia          
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 78,9 84,3
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,1 74,5
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,3 64,6
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,7 54,8
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,2 45,0
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 30,9 35,4
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,3 26,2
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,7 17,6
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,2 9,9

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2019

Perheet 2018

  Kaikki  Perheen  Lapsiperheet, joissa 
  perheet keskikoko 0–17-v. lapsia 0–6-v. lapsia
Yhteensä 1 468 681 2,8 561 965 272 606
Avioparit, ei lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 532 304 2,0 . .
   Puolisot samaa sukupuolta 1) 2 440 2,0 . .
Avioparit ja lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 404 142 4,0 324 092 156 949
   Puolisot samaa sukupuolta 2) 822 3,7 785 543
Avoparit, eri sukupuolta        
   Ei lapsia 220 179 2,0 . .
   Lapsia 122 614 3,7 110 648 69 790
Äiti ja lapsia 152 888 2,6 108 112 41 918
Isä ja lapsia 33 292 2,3 18 328 3 406

1) Ml. rekisteröidyt parit
2) Ml. rekisteröidyt parit, joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  25.6.2019

Lapsiperheet ja lasten määrä 2018

0–17-v. lapsia Lapsiperheet  % Lasten määrä %
Yhteensä 561 965 100 1 037 995 100
1 lapsi 239 248 42,6 239 248 23,0
2 lasta 219 788 39,1 439 576 42,3
3 lasta 74 105 13,2 222 315 21,4
4+ lasta 28 824 5,1 136 856 13,2

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  28.5.2019

Väestötietoja maakunnittain 2018

Aluejako 1.1.2019 Väkiluku Vuosi-
muutos
Syntyneiden
enemmyys
Kokonais-
nettomuutto
  31.12. % 1) 1) 2)
Uusimaa 1 671 024 0,9 2,3 8,5
Varsinais-Suomi 478 582 0,2 -2,1 4,8
Satakunta 218 624 -0,8 -5,2 -2,8
Kanta-Häme 171 364 -0,8 -3,8 -3,7
Pirkanmaa 515 095 0,6 -0,7 7,0
Päijät-Häme 200 629 -0,3 -3,9 1,1
Kymenlaakso 173 388 -1,2 -7,0 -4,5
Etelä-Karjala 128 756 -0,9 -6,2 -2,4
Etelä-Savo 144 615 -1,8 -8,8 -8,7
Pohjois-Savo 245 602 -0,4 -3,7 -0,1
Pohjois-Karjala 162 240 -0,5 -5,2 0,7
Keski-Suomi 275 521 -0,2 -2,6 1,1
Etelä-Pohjanmaa 189 715 -0,6 -3,0 -3,2
Pohjanmaa 180 794 -0,1 -0,2 -0,5
Keski-Pohjanmaa 68 437 -0,5 0,7 -5,6
Pohjois-Pohjanmaa 412 161 0,1 1,6 -0,7
Kainuu 73 061 -1,2 -6,4 -5,5
Lappi 178 522 -0,4 -4,3 0,5
Ahvenanmaa 29 789 1,0 0,3 10,7
Koko maa 5 517 919 0,1 -1,3 2,8

1) Keskiväkiluvusta
2) Ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2019

Suurimpien kuntien väkiluku

    Väkiluku Vuosimuutos, %
    31.12.2018 1) 2018 1)
1. Helsinki 648 042 0,7
2. Espoo 283 632 1,6
3. Tampere 235 239 1,5
4. Vantaa 228 166 2,3
5. Oulu 203 567 0,9
6. Turku 191 331 0,9
7. Jyväskylä 141 305 0,8
8. Lahti 119 951 0,3
9. Kuopio 118 664 0,4
10. Pori 84 403 -0,2
11. Kouvola 83 177 -1,2
12. Joensuu 76 551 0,6
13. Lappeenranta 72 699 -0,3
14. Vaasa 67 552 0,2
15. Hämeenlinna 67 532 -0,2
16. Seinäjoki 63 288 1,0
17. Rovaniemi 62 922 0,8
18. Mikkeli 53 818 -0,8
19. Kotka 52 883 -1,2
20. Salo 52 321 -1,3
21. Porvoo 50 262 0,2
22. Kokkola 47 657 -0,1
23. Hyvinkää 46 504 -0,5
24. Lohja 46 296 -1,0
25. Järvenpää 43 410 2,0
26. Nurmijärvi 42 665 1,2
27. Rauma 39 360 -0,7
28. Kirkkonummi 39 262 0,2
29. Tuusula 38 664 0,0
30. Kajaani 36 973 -0,7
31. Kerava 36 254 2,0
32. Savonlinna 33 611 -3,0
33. Nokia 33 527 0,6
34. Kaarina 33 458 1,1
35. Ylöjärvi 32 983 0,3
36. Kangasala 31 676 0,8
37. Vihti 29 211 0,5
38. Riihimäki 28 736 -1,0
39. Raasepori 27 592 -0,9
40. Imatra 26 932 -1,2
41. Raahe 24 811 -0,8
42. Sastamala 24 651 -0,7
43. Raisio 24 178 -0,2
44. Hollola 23 602 -0,8
45. Lempäälä 23 206 1,7
46. Tornio 21 875 -0,2
47. Siilinjärvi 21 674 0,1
48. Iisalmi 21 472 -0,8
49. Valkeakoski 21 137 0,0
50. Kemi 21 021 -1,1

1) Kuntia yhteensä 311. Aluejako 1.1.2019 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.4.2019

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 8.1.2020