Ympäristötilinpito

Ympäristötilinpito on systemaattinen kuvaus ympäristön ja talouden välisestä suhteesta. Ympäristötilinpitoa voi käyttää tietolähteenä ympäristö- ja talouspolitiikassa, ympäristötutkimuksessa sekä ympäristön ja makrotaloudellisen kehityksen vertailussa. Sitä voi käyttää myös kestävän kehityksen indikaattorien lähteenä. 

Lue lisää

Ajankohtaista

Ympäristötilinpidon tilastot

Ympäristötilinpidon avainluvut

Ympäristötilinpidon indikaattorit

Luonnonvarat

Luonnonvarojen tuottavuus on noussut yhdeksi keskeisimmistä aiheista koko maailmantalouden mitassa. EU:ssa ja Suomessa sen talouspoliittisena ilmentymä on kiertotalous.

Kiertotalouden keskeisiä teemoja ovat jätteiden kierrätys ja edellytysten luominen rajallisten luonnonvarojen säilyvyydelle. Nämä kaksi tekijää muodostavat kansantalouden materiaalipohjaisen menestyksen ja suunnan, vähemmästä enempään.

Tilastoissa tätä ilmiötä kuvataan kansantalouden materiaalivirtojen tilastoinnin yhteydessä. Tuottavuuden mittarina käytetään kansantalouden rahamittaista tulosta suhteessa kulutettuun materiaan.

Kansainvälisessä vertailussa Suomen menestys on puolinaista johtuen maamme suurista suorista materiaalipanoksista mineraalitaloudessa kuten maanrakentamisessa, kaivostoiminnassa sekä toisaalta puunjalostuksessa. Menestyneimpiä ovat maat, joiden tulot ja erityisesti vientitulot kertyvät raskaan materiaalisektorin ulkopuolelta kuten kevyestä teollisuudesta, rahoitus- ja palvelusektorilta.

 

Luonnonvarojen
kokonaiskäyttö

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö

Indeksoitu materiaalien
kokonaiskäyttö

Indeksoitu materiaalien kokonaiskäyttö

Energia

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt nopeasti vuoden 2003 jälkeen.

Pitkällä aikavälillä energiaintensiteetti on laskenut. Energiaintensiteetillä tarkoitetaan energian kokonaiskulutuksen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Vain 1990 luvun laman jälkeen energiakulutus kasvoi nopeammin kuin BKT. Kansantalouden kasvu pysähtyi Suomessa vuonna 2008. Energian kulutuksen kasvu sen sijaan pysähtyi jo noin viisi vuotta aiemmin.

 

Uusiutuvien ja fossiilisten
polttoaineiden käyttö

Uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden käyttö

Energian kokonaiskulutus
ja energiaintensiteetti

Energian kokonaiskulutus ja energiaintensiteetti
 

Ympäristöperusteiset verot ja maksut

 

Ympäristöperusteiset verot
ja maksut

Ympäristöperusteiset verot ja maksut

Ympäristöverot
toimialoittain

Ympäristöverot toimialoittain
 

Kasvihuonekaasupäästöt

 

Ilmapäästöt
päätoimialoittain

Ilmapäästöt päätoimialoittain

Kasvihuonekaasupäästöt
ja päästöintensiteetti

Kasvihuonekaasupäästöt ja päästöintensiteetti