Tuloerot Suomessa vuosina 1966-2003

  1. Tuloerohaitari on supistunut, venynyt...
  2. Tulonsiirtojen tasaava vaikutus on vaihdellut
  3. Palkansaajien tulot ovat kasvaneet vakaasti
  4. Maanviljelijöiden reaalitulot parantuneet
  5. Yrittäjien tulot kasvaneet viime vuosina paremmin kuin muiden
  6. Eläkeläisten toimeentulo 83 prosenttia keskimääräisestä vuonna 2003
  7. Kauas rikkaat karkaavat
  8. Köyhyys on suhteellista
  9. Pitkä työttömyys vie köyhyyteen
  10. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet:

Mustonen, E. (2004). Välittömän verotuksen progressiivisuus. VATT-keskustelualoitteita 342. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Ruotsalainen, P. (2000). Kotitalouksien toimeentulo ja tuloerot 1990-luvulla. Hyvinvointikatsaus Spesiaali 2000. Tilastokeskus.

Smeeding, T.M. (2000): Changing Income Inequelity in OECD Countries: Updated Results from the Luxembourg Study (LIS). Luxembourg Income Study Working Paper No. 252.

Sosiaaliturvan suunta 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:21.

Talousneuvosto (2001). Työmarkkinoilta syrjäytyminen, tulonjako ja köyhyys. Valtioneuvoston kanslia, Talousneuvosto, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2001/13.

Tilastokeskus (2004). Tulonjakotilasto 2002. Tulot ja kulutus 2004:14 .

Tulonjaon ennakkotilasto 2003. Tulot ja kulutus 2004:29. Tilastokeskus.

Uusitalo, H. (1988): Muuttuva tulonjako. Hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan rakennemuutosten vaikutukset tulonjakoon 1966-1985. Tilastokeskuksen tutkimuksia -sarja 148.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.6.2006

Jaa