Avustusten leikkaukset vaarantavat perheiden lastenhoitoavun

  1. Yritysmuotoista palvelutarjontaa vähän
  2. MLL ja yritykset eivät kilpaile samoista asiakkaista
  3. Markkinoilla tilaa uusille tuottajille
  4. Kuntien merkitys tukirahoituksessa kohonnut
  5. Tuki vaihtelee hoitopiireittäin
  6. MLL:n lastenhoito vaarassa
  7. Lastenhoitoavulla tilausta
  8. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito lyhyesti
  9. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Markkinoilla tilaa uusille tuottajille

Tilastojen valossa MLL:n lastenhoito ei ole myöskään hidastanut yksityisen yritystoiminnan nopeaa kasvua kotipalvelun toimialalla, koska yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto ovat moninkertaistuneet maassamme lyhyessä ajassa. Toisin sanoen markkinoilla on paljon tilaa uusille yksityisille kodinhoitopalvelujen tuottajille, ja kasvunäkymät ovat edelleen lupaavia (kuvio 2).

Kuvio 2. Kotipalvelun yritysten henkilöstön ja reaalisen liikevaihdon kehitys 1993-2004

Käytännössä pääosa Suomessa toimivista yksityisistä kotipalvelujen palvelutuottajista on pieniä, yhden tai korkeintaan muutaman työntekijän yrityksiä, joiden voimavarat kuluvat lähinnä kotitalouksien siivouspalveluihin ja nopeasti lisääntyvän vanhusväestön kodinhoidon palveluihin, eikä heiltä liikene työpanosta lastenhoitoon ainakaan muutaman päivän varoitusajalla.

Liiton välittämä lastenhoitoapu ja yksityiset kotipalveluyritykset eivät kilpaile myöskään samasta työvoimasta. MLL:n kouluttamien vapaaehtoisten lasten hoitajien ja yrityksissä toimivien työntekijöiden koulutusvaatimukset, ikä ja sitouttaminen eivät ole verrattavissa toisiinsa, joten sitäkään kautta liiton välitystoiminnan ei voida katsoa kilpailevan yksityisten kotipalveluyritysten kanssa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.1.2007