Avustusten leikkaukset vaarantavat perheiden lastenhoitoavun

  1. Yritysmuotoista palvelutarjontaa vähän
  2. MLL ja yritykset eivät kilpaile samoista asiakkaista
  3. Markkinoilla tilaa uusille tuottajille
  4. Kuntien merkitys tukirahoituksessa kohonnut
  5. Tuki vaihtelee hoitopiireittäin
  6. MLL:n lastenhoito vaarassa
  7. Lastenhoitoavulla tilausta
  8. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito lyhyesti
  9. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tuki vaihtelee hoitopiireittäin

Kunnissa MLL:n toiminta koetaan omaa toimintaa täydentäväksi lastenhoitotyöksi. Kuntien avustuksia liitto käyttää paikallisen lastenhoitotoiminnan ohjaukseen ja hoitajien välitykseen lapsiperheille. Käytännössä seudullinen välitys ei olisi lainkaan mahdollista ilman kuntien rahallista panostusta. Kuntien maksamien avustusten suuruus vaihtelee kuitenkin alueittain.

Alueelliset tilastot kertovat, että Ray:n ja kuntien tukirahoituksen yhteenlaskettu arvo on korkein Hämeessä ja Varsinais-Suomessa, jos tarkastelun kohteena ovat MLL:n kaikki kolmetoista hoitopiiriä. Jos katsotaan Ray:n ja kuntien avustusten keskinäistä jakaumaa, havaitaan, että kuntien avustusten merkitys on suuri etenkin Varsinais-Suomessa ja Kymen alueella (kuvio 3).

Kuvio 3. Kuntien avustusten ja Ray:n tukien keskinäinen jakauma MLL:n piireissä 2006, prosenttia avustusten yhteissummasta

Yhtä hoitotuntia kohden Ray:n ja kuntien yhteenlasketut tukieurot ovat korkeimmat Varsinais-Suomen, Etelä-Savon ja Kymen piireissä. Alhaisimmat ne ovat Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa. Erot johtuvat etupäässä kuntien myöntämistä harkinnanvaraisista avustuksista, joiden suuruus vaihtelee yksittäisten kuntien välillä. Keskimäärin tuki oli yhtä hoitotuntia kohden 3,70 euroa (kuvio 4).

Kuvio 4. Kunta-avustusten ja Ray:n tuet

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.1.2007