Käsitteet
Hintatasoindeksi


Hintatasoindeksi ilmoittaa eri maiden hintatasot suhteessa valittuun maahan tai maaryhmään (esim. Suomi=100, EU27=100). Jos maan hintatasoindeksi on korkeampi kuin 100, on maa keskiarvoa kalliimpi, ja päinvastoin. Hintatasoindeksi saadaan jakamalla ostovoimapariteetti euron ja ko. maan rahayksikön valuuttakurssilla.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa