Käsitteet
Osakkeet ja osuudet


Osakkeet ja osuudet pl. rahasto-osuudet. Luokkaan luetaan osakeyhtiön osakkeet ja niitä vastaavat omistusosuudet muiden yhtiömuotojen pääomista lukuunottamatta rahastojen rahasto-osuuksia. Luokkaan sisältyvät esim. osakeyhtiön, kiinteistöyhtiön ja asunto-osakeyhtiön osakkeet.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Osakkeet, kantarahasto- ja sijoitusosuudet ja muut sellaiset osuudet, jotka tuottavat oikeuden yhteisön omaan pääomaan. Osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan niiden merkintään tai tuottoon oikeuttavat todistukset sekä rahasto-osuudet. Ei sisällä kiinteistöyhteisöjen osakkeita tai osuuksia.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa