Käsitteet
Otos


Otos on jollain satunnaismenetelmällä suuremmasta perusjoukosta valittu alkioiden joukko. Seitsemän lottonumeroa ja kolme lisänumeroa käsittävä otos valitaan noin 40 numeron perusjoukosta sekoittamalla pallot perusteellisesti ennen niiden poimintaa erilleen. Satunnaisotannassa jokaisella otosalkiolla on tietty todennäköisyys tulla valituksi otokseen. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa valintatodennäköisyys on sama jokaisella alkiolla.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa