Publicerad: 30.9.2009

De reviderade uppgifterna om EMU-underskottet och -skulden för år 2008 har kommit ut

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter uppgick den offentliga sektorns EMU-överskott till 8,2 miljarder euro år 2008, dvs. 4,5 procent av BNP, då siffran år 2007 var 9,4 miljarder euro, dvs. 5,2 procent av BNP. Den statliga sektorns överskott sjönk från föregående år med 2,1 miljarder euro till 1,7 miljarder euro. Kommunsektorn uppvisade fortsättningsvis ett litet underskott, då underskottet år 2008 var 0,4 miljarder euro. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 6,8 miljarder euro. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,1 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade med 0,2 miljarder euro till 63,0 miljarder under år 2008. Statsskulden minskade med 0,5 miljarder och kommunernas skuld ökade med 0,3 miljarder euro. EMU-skuldens andel av BNP sjönk samtidigt till 34,1 procent från 35,2 procent året innan.

Jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2008 som publicerades i mars 2009 preciserades den offentliga sektorns sammanlagda överskott med 0,5 miljarder euro uppåt. Den offentliga sektorns skuld steg med 0,9 miljarder euro jämfört med de preliminära uppgifterna. EMU-skulden ökade på grund av att marginalbetalningar med anknytning till statens derivatavtal klassificerades på nytt som kortfristiga lån. Tidigare statistikfördes de till andra skulder som inte ingick i definitionen av EMU-skuld. Marginalbetalningarna uppgick till 1,0 miljarder euro i slutet av år 2008.

Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till EU-kommissionen i september.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2008, .Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2008/jali_2008_2009-09-30_tie_001_sv.html