Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto: Asuntotuotanto hiipuu, toimistoja rakennetaan
  2. Asuinrakentamisen aloitusten lasku jatkuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastui, mutta on edelleen nopeaa
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat
  7. Fokus: Saksan rakentamisen volyymi ei jaksa pysyä kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua

Rakentamisen toimialan yritysten liikevaihto kasvoi aiempaa nopeammin, 18 prosenttia syys-joulukuussa edellisvuodesta. Joulukuussa liikevaihdon kasvu oli hidastunut 10 prosenttiin. Talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen yritysten liikevaihto kasvoi lähes samaan tahtiin. Rakentamisen alan yrityksistä 57 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan, näistä 47 prosentilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Rakennusalan liikevaihdon kasvusta suurin osa syntyi henkilöstömäärältään pienten, alle 5 hengen yritysten toiminnan tuloksena. Koko vuoden 2007 liikevaihdon kasvu oli yhtä nopeaa kuin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Talonrakennusyritysten ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto oli loka-joulukuussa noin 18 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Talonrakentamisen toimialan kasvuun samaan aikaan vaikuttivat eniten henkilöstömäärältään pienet yritykset. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla kasvuun vaikuttivat myös pienet yritykset, mutta niiden kasvuvaikutus ei poikennut niin paljon keskisuurista ja suurista yrityksistä kuin talonrakentamisessa.

Kuvio 3. Rakentamisen liikevaihtoindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008