Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto: Asuntotuotanto hiipuu, toimistoja rakennetaan
  2. Asuinrakentamisen aloitusten lasku jatkuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastui, mutta on edelleen nopeaa
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset hiipuivat
  7. Fokus: Saksan rakentamisen volyymi ei jaksa pysyä kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen nopeasti

Rakennusyritysten vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä maksama palkkasumma oli lähes 12 prosenttia edellisvuotta suurempi. Edellisten vuosineljännesten tavoin palkkasummaa kasvattivat rakennusalan työllisten määrän ja ansiotason kasvu. Vuoden viimeisellä neljänneksellä ansiotaso nousi 4,5 prosenttia, ja työllisten määrä kasvoi reilut 6 prosenttia.

Rakentamisen toimialan avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 13 prosentilla. Kaikkien toimialojen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vastaavana aikana 3 prosentilla. Rakentamisen toimialan työttömien määrä väheni 12,5 prosenttia. Kaikkiaan työttömien määrä väheni työvoimatutkimuksen mukaan 6 prosenttia. Rakennusalan työttömien määrä on vähentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1996. Erityisen nopeaa työttömyyden väheneminen on ollut vuosina 2006 ja 2007. Vaikeasti täytettävien rakentamisen toimialan avointen työpaikkojen määrä kääntyi voimakkaaseen kasvuun.

Rakennusalan työllisten määrän arviointia vaikeuttaa ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman käyttö toimialalla. Ulkomainen lyhytaikainen työvoima jää pitkälti työllisyystilastojen ulkopuolelle. Vastaavasti rakentamisessa käytettävän vuokratyövoiman toimiala ei ole rakentaminen vaan työnvälitys ja henkilöstön hankinta (TOL2002=745). Työvoimatutkimusta on uudistettu siten, että vuodesta 2008 alkaen voidaan saada tietoa vuokratyövoiman jakautumisesta toimialoittain. Uusia tietoja olisi siten käytettävissä vuonna 2009.

Kuvio 5. Rakentamisen ansiotaso, työvoima ja palkkasumma

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi viimeisellä neljänneksellä lähes 12 prosenttia. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta siitä lähtien.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 11 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 1996 lähtien.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008