Rakentamisen toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymi edelleen rajussa laskussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto supistui kolmannella neljänneksellä lähes 16 prosenttia
  4. Rakentamisen kustannukset laskivat
  5. Rakennusalan työttömien määrä kasvoi vuonna 2009
  6. Rakennusalan suhdannenäkymä pysyi erittäin negatiivisena
  7. Fokus: Korjausrakentamisen työtunnit voimakkaassa kasvussa vuonna 2009
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Korjausrakentamisen työtunnit voimakkaassa kasvussa vuonna 2009

Korjausrakentaminen on kasvanut melko tasaisesti 1970-luvulta alkaen. Ainoastaan 1990-luvun laman aikoihin, vuosina 1994-1997, korjausrakentamisen arvo on ollut suurempi kuin uudisrakentamisen. Laman väistyttyä uudisrakentaminen elpyi ja sen arvo nousi jälleen korjausrakentamisen yläpuolelle.

Vuosi 2007 oli vielä voimakasta uudisrakentamisen nousukautta, ja vuonna 2008 tapahtunut uudisrakentamisen kasvun taantuminen ei vielä näy näissä tilastoissa. Talonrakentamisen painopiste on kuitenkin siirtymässä uudisrakentamisesta rakennusten ylläpitoon ja korjausrakentamiseen.

Rakennuskannastamme lähes puolet on rakennettu 1960-1980-luvuilla. Suuret korjaukset, ns. peruskorjaukset tehdään yleensä 40-50 vuoden välein. Vuonna 2008 vuosittaisista asuntoyhteisöjen korjauskuluista yli puolet kohdistuikin juuri 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneisiin asuntoyhteisöihin. Yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä syntyneet 1960- ja 1970-lukujen kerrostalolähiöt ovat juuri nyt suurten korjauksien alla tai tulossa siihen ikään.

Kuvio 7. Talonrakentamisen tuotos 1980 - 2008 (vuoden 2000 hinnoin)

Alkuun Edellinen