Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys vaihteli toimialoittain
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät mutta työllisyys jatkoi laskuaan
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Fokus: Teollisuutta, palvelua vai mitä? Globalisaatio vaikeuttaa yritysten toimialan määrittelyä ja tilastointia
  7. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391
Fokuksen kirjoittajat: Tarja Hatakka (09) 1734 3553 ja Heikki Pihlaja (09) 1734 2467
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät

Teollisuuden suhdannetilanne jatkuu yhä vaikeana, vaikka varovaisia merkkejä myönteisestä kehityksestä on jo näkynyt alkuvuodesta. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto kasvoi kaikilla teollisuuden päätoimialoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannon volyymi on kuitenkin yhä kaukana syksyllä 2008 alkanutta taantumaa edeltäneestä tasosta.

Toimialojen kehityksessä oli alkuvuodesta varsin suuria eroja. Selkeimpiä merkkejä toipumisesta on havaittavissa metsäteollisuudessa, jossa sekä tuotannon että uusien tilausten kasvu on ollut ripeää. Suurimman yksittäisen päätoimialan, metalliteollisuuden, osalta tuotannon kasvu oli kuitenkin yhä melko pientä.

Erityisesti liikevaihdon suhteen toimialojen kehityksessä oli huomattavia eroja alkuvuodesta. Nopeinta kasvu oli kemianteollisuudessa, jossa öljyn hinnan nousu siivitti myynnin voimakkaaseen kasvuun. Myös paperiteollisuudessa kohentunut suhdannetilanne heijastui huomattavasti viime vuotta korkeampina myyntilukuina. Sen sijaan metalliteollisuuden osalta ei tilannetta voida kokonaisuudessaan pitää vielä erityisen hyvänä, sillä liikevaihto laski yhä hieman vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä suhteessa edelliseen vuoteen.

Vaikka suhdannetilanne on toistaiseksi heikko useimmilla toimialoilla, on havaittavissa merkkejä tulevaisuutta koskevien näkymien kirkastumisesta. Kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla kertyi uusia tilauksia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Lisäksi uusien tilausten kasvu jatkui voimakkaana huhtikuussa.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toukokuussa julkaisema suhdannebarometri osoittaa selkeitä merkkejä suhdannenäkymien paranemisesta, vaikka vallitsevaa suhdannetilannetta pidetäänkin yleisesti yhä vaikeana.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010