Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys vaihteli toimialoittain
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät mutta työllisyys jatkoi laskuaan
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Fokus: Teollisuutta, palvelua vai mitä? Globalisaatio vaikeuttaa yritysten toimialan määrittelyä ja tilastointia
  7. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät mutta työllisyys jatkoi laskuaan

Koko teollisuuden (TOL 2008 BCDE) osalta avoimet työpaikat kasvoivat yli 19 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suhteessa edelliseen vuoteen. Avoinna olevien työpaikkojen määrä oli kuitenkin vielä kaukana edellisvuosille tyypillisestä alkuvuoden tasosta.

Teollisuuden palkkasumma oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhä selvässä 7,5 prosentin laskussa suhteessa viime vuoteen. Kausitasoitettu palkkasumma kasvoi kuitenkin viime vuoden viimeisestä neljänneksestä 1,4 prosenttia. Myös teollisuuden työllisyys laski noin 8 prosenttia suhteessa viime vuoteen eli palkkasumman lasku on käytännössä seurausta työllisten määrän laskusta. Sen sijaan ansiotaso on teollisuudessa noussut koko taantumajakson ajan Suomessa, vaikka nousu ei olekaan enää kahtena viimeisenä neljänneksenä ollut yhtä nopeaa kuin aiemmin. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi teollisuudessa 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuvio 4. Teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja avoimien työpaikkojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010