Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys vaihteli toimialoittain
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät mutta työllisyys jatkoi laskuaan
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Fokus: Teollisuutta, palvelua vai mitä? Globalisaatio vaikeuttaa yritysten toimialan määrittelyä ja tilastointia
  7. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys vaihteli toimialoittain

Teollisuuden (C TOL 2008) tuottajahinnat laskivat vuonna 2009 voimakkaasti kansainvälisen taantuman aikana. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä tuottajahinnat nousivat kokonaisuudessaan teollisuuden osalta edelliseen vuoteen verrattuna, mutta eri toimialojen kehityksessä oli huomattavia eroja. Erityisen vahvaa tuottajahintojen nousu oli kemianteollisuudessa, jossa öljyn hinta nousi voimakkaasti. Samalla koko toimialan hinnat nousivat yli 13 prosenttia. Sen sijaan metalliteollisuuden osalta tuottajahinnat laskivat sekä perusmetallien että elektronisten tuotteiden osalta. Metsäteollisuuden hinnat nousivat 1,4 prosenttia.

Myös teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kokonaisuudessaan kasvua kertyi 3,8 prosenttia, mutta toimialakohtainen kehitys vaihteli melkoisesti. Kasvu oli erityisen vahvaa kemianteollisuudessa. Myös paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi yli seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Metalliteollisuuden kohdalla ei kasvua kuitenkaan nähty, vaan liikevaihto laski 1,1 prosenttia vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä.

Myös metalliteollisuuden sisällä liikevaihto kehittyi eri alatoimialoilla toisistaan poikkeavalla tavalla. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihto kasvoi suhteessa viime vuoteen, mutta esimerkiksi metallituotteiden valmistus, moottoriajoneuvojen valmistus sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistus olivat edelleen selvässä laskussa.

Teollisuuden vientiliikevaihdon kehitys oli vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä huomattavasti parempaa kuin kotimaan myynnin. Viennin osalta liikevaihto kasvoi lähes 6,5 prosenttia, kun taas kotimaan vastaava luku oli vain 0,6 prosenttia.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010