Miten Suomi selviää?

  1. Suomi meni kovempaa ja putosi korkeammalta
  2. Viennin romahdus puri Suomea rankasti
  3. Taantuma ruokkii työttömyyttä
  4. Elinkeinorakenne mullistunut nopeasti
  5. Selkäranka murtumassa?
  6. Yrityksillä EU-maissa kovia haasteita
  7. Teollisuus tärkeä Suomelle
    - yksityisellä palvelusektorilla kasvunvaraa
  8. Yrityspalvelut kasvun moottorina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Samuli Rikama työskentelee asiantuntijana Tilastokeskuksessa yritysten rakenteet -yksikössä. Heikki Salmi on EU-asiantuntija. Hän on työskennellyt pitkään Tilastokeskuksessa ja Euroopan komissiossa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 6/2010.

EU-maiden talous on 2000-luvulla kehittynyt heikommin kuin useimpien kilpailijamaiden. EU:n kärkikastissa olleen Suomen indikaattorit romahtivat talouskriisin seurauksena muita rajummin. Viime laman kaltaiselta työttömyydeltä on kuitenkin vältytty, yhtenä syynä siihen on taloutemme palveluvaltaistuminen. Palveluissa on kuitenkin Suomessa kasvun- varaa muihin EU-maihin verrattuna.
_____________________

Etenkin Aasian nousevissa talouksissa 2000-luku on ollut varsin myönteisen talouskehityksen aikaa. Yhdysvaltojenkin talouskasvu ylitti aina vuoteen 2005 asti EU-maiden kasvun, mutta EU oli vahvempi vuosina 2006 - 2008. Verrattuna sekä EU-maihin että Yhdysvaltoihin Japanin talouskasvu on ollut erittäin vaatimatonta koko 2000-luvulla (Taulukko 1).

Taulukko 1. Reaalinen bkt:n muutos edellisestä vuodesta

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
EU27 3,9 2,0 3,2 2,9 0,7 - 4,2
Tanska 3,5 2,4 3,4 1,7 - 0,9 - 4,9
Saksa 3,2 0,8 3,2 2,5 1,3 - 5,0
Viro 10,0 9,4 10,0 7,2 - 3,6 - 14,1
Irlanti 9,4 6,2 5,4 6,0 - 3,0 - 7,1
Espanja 5,0 3,6 4,0 3,6 0,9 - 3,6
Ranska 3,9 1,9 2,2 2,4 0,2 - 2,6
Italia 3,7 0,7 2,0 1,5 - 1,3 - 5,0
Hollanti 3,9 2,0 3,4 3,6 2,0 - 4,0
Puola 4,3 3,6 6,2 6,8 5,0 1,7
Portugali 3,9 0,9 1,4 1,9 0,0 - 2,7
Suomi 5,3 2,9 4,4 4,9 1,2 - 7,8
Ruotsi 4,5 3,2 4,3 3,3 - 0,4 - 5,2
Britannia 3,9 2,2 2,9 2,6 0,5 - 4,9
Yhdysvallat 4,1 3,1 2,7 2,1 0,4 - 2,4
Japani 2,9 1,9 2,0 2,4 - 1,2 - 5,2

Lähde: Eurostat

Talous- ja finanssikriisin seurauksena vuonna 2009 talous supistui selvästi EU-maissa (4,2 %) ja Japanissa (5,2 %), mutta kriisin lähteillä Yhdysvalloissa selvästi vähemmän (2,4 %). Tällaista talouden heikkenemistä Euroopassa ei ole nähty sitten 1930-luvun lamavuosien.

Suomi meni kovempaa ja putosi korkeammalta

Suomelle vuodet 2000 - 2008 olivat suotuisia, sillä talouskasvu ylitti jokaisena vuotena EU-maiden keskiarvon. Suomen talouskasvu ylitti EU-kasvun huomattavasti eli yli prosenttiyksiköllä jopa viitenä vuotena eli 2000 ja 2004 - 2007. Vuoden 2008 kasvu Suomessa ylitti EU-keskiarvon enää niukalti ennen vuoden 2009 romahdusta, jolloin Suomen talous supistui lähes 8 prosenttia - selvästi EU-talouksia enemmän.

Eteläisen naapurimaamme talouden romahdus vuonna 2009 on vielä Suomenkin rinnalla omaa luokkaansa - reilut 14 prosenttia. Tosin on muistettava, että Viro monen muun uuden EU-maan tavoin on nauttinut poikkeuksellisen vahvan kasvun vuosia tätä ennen koko 2000-luvun.

Myös muihin pohjoismaisiin EU-kumppaneihin verrattuna Suomen talous on kehittynyt 2000-luvulla mallikkaasti. Tanskan talouskasvu on jäänyt kautta linjan jälkeen Suomesta - paitsi vuonna 2009. Etenkin vuosituhannen alussa Tanskassa oli useita heikompia vuosia. Ruotsin talouskasvu on enimmäkseen ollut Tanskaa ripeämpää ja useina vuosina myös ylittänyt Suomen tason.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että vauraus lisääntyi useissa maissa aina vuoteen 2009 asti, jolloin sitten makseltiin finanssikriisin seurauksia. Suomen suhteellinen asema koheni nopeamman kasvun myötä verrattuna muihin EU-maihin ennen kriisiä, mutta sen vauhdittama bkt:n lasku oli Suomessa EU-maiden suurimpia. Pitkän kasvun seurauksena maamme iskunsietokyvyn - ainakin suhteellisesti ottaen - pitäisi olla monia muita maita parempi. Talouden sopeuttaminen nykyisenkaltaisessa tilanteessa on kuitenkin haasteellinen tehtävä missä maassa tahansa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.9.2010