Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Miten Suomi selviää?

  1. Suomi meni kovempaa ja putosi korkeammalta
  2. Viennin romahdus puri Suomea rankasti
  3. Taantuma ruokkii työttömyyttä
  4. Elinkeinorakenne mullistunut nopeasti
  5. Selkäranka murtumassa?
  6. Yrityksillä EU-maissa kovia haasteita
  7. Teollisuus tärkeä Suomelle
    - yksityisellä palvelusektorilla kasvunvaraa
  8. Yrityspalvelut kasvun moottorina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yrityspalvelut kasvun moottorina

Samalla kun teollisuuden merkitys on vähentynyt, käytännössä yksi palvelutoimiala - kiinteistö- ja liike-elämän palvelut eli lähinnä yrityspalvelut - on vastannut valtaosasta yksityisten palvelujen kasvua. Yrityksiä palveleviin toimialoihin kuuluvat muun muassa tietotekniikka-, mainos-, kirjanpito- ja insinööripalvelut.

Kuvio 6. Työllisyyden kehitys 1975 - 2008 yksityisissä palveluissa, osuus kokonaistyöllisyydestä, %

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpidon aikasarjat.

Kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen osuus työllisyydestä on noussut ajanjaksolla noin kolmesta reiluun 12 prosenttiin eli nelinkertaistunut (Kuvio 6). Yrityspalvelujen osuus työllisyydestä oli 10,4 prosenttia vuonna 2008. Osa yrityspalvelujen kasvusta tosin selittynee toimialarakenteiden muutoksilla ja toimintojen siirtymisellä teollisuudesta palveluihin.

Hyvänä esimerkkinä talouden rakennemuutoksesta käy tietotekniikkapalvelujen toimiala. Toimialalla työskenteli vuonna 1975 alle 5 000 henkilöä, noin 0,2 prosenttia kokonaistyöllisyydestä. Vuonna 2008 tietotekniikkapalveluissa työskenteli yli kymmenkertainen määrä eli reilut 50 000 henkilöä.

Yrityspalvelujen reippaan kasvun aikana vuodesta 1975 lähtien kaupan, majoitus ja ravitsemistoiminnan sekä liikenteen osuudet työllisyydestä ovat säilyneet pääpiirteittäin ennallaan aina vuoteen 2008 asti.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.9.2010