Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Miten Suomi selviää?

  1. Suomi meni kovempaa ja putosi korkeammalta
  2. Viennin romahdus puri Suomea rankasti
  3. Taantuma ruokkii työttömyyttä
  4. Elinkeinorakenne mullistunut nopeasti
  5. Selkäranka murtumassa?
  6. Yrityksillä EU-maissa kovia haasteita
  7. Teollisuus tärkeä Suomelle
    - yksityisellä palvelusektorilla kasvunvaraa
  8. Yrityspalvelut kasvun moottorina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Elinkeinorakenne mullistunut nopeasti

Suomen elinkeinorakenne on muuttunut merkittävästi. Vuonna 1975 alkutuotanto eli metsä- ja maatalous oli yhtä suuri kuin julkinen sektori: kumpikin vastasi noin 15 prosentista työllisistä. Vuoteen 2008 mennessä alkutuotannon osuus työllisyydestä oli romahtanut noin viiteen prosenttiin, kun samana aikana julkisen sektorin osuus nousi noin 25 prosenttiin (Kuvio 4).

Kuvio 4. Työllisyyden kehitys toimialoittain Suomessa 1975 - 2008

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpidon aikasarjat.

Vastaavanlainen kahtiajakautunut kehitys on tapahtunut jalostuksen - lähinnä teollisuuden - ja yksityisten palvelujen osalta. Vuonna 1975 kumpainenkin vastasi noin 35 prosentista työllisiä, mutta vuoteen 2008 mennessä jalostuksen osuus oli pudonnut 25 prosenttiin ja yksityisten palvelujen osuus noussut 45 prosenttiin työllisistä.

Kansantalouden arvonlisäyksen kannalta jalostus on kuitenkin edelleen Suomen kannalta tärkeä sektori. Sen osuus on noin kolmasosa arvonlisäyksestä. Yksityiset palvelut vastaavat noin 45 prosentista koko Suomen arvonlisäyksestä ja työllisyydestä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.9.2010