Juridisk enhet

En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet.

En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är t.ex. aktiebolag, privata näringsidkare, andelslag, statliga affärsverk och stiftelser.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En enhet som har fått ett FO-nummer i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Dylika enheter är förutom affärsföretag offentliga sammanslutningar och ideella organisationer. Statistisk enhet i företagsregistret.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 21.8.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa