Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2019
2018
2017
2016
2015
2014
Yrkeshögskolestuderande
2013
Yrkeshögskolestuderande
Yrkeshögskoleexamina
2012
Yrkeshögskolestuderande
2011
Yrkeshögskolestuderande
2010
Yrkeshögskolestuderande
2009
2008
2007
2006
2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/tie_sv.html