Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2008

Växthusgasutsläppen år 2007 ungefär 10 procent över Kyoto-målet

Enligt den preliminära beräkningen som levereras till Europeiska kommissionen den 15 januari uppgick växthusgasutsläppen år 2007 till 78,5 miljoner ton koldioxid, vilket är ungefär 2 procent mindre än utsläppen året innan. Utsläppen år 2007 överskrider med drygt 10 procent målet för Kyotoprotokollets åtagandeperiod (2008–2012) som inleddes år 2008. Finlands utsläpp har också under de senaste fem rapporteringsåren varit i genomsnitt närmare 7,5 miljoner ton, dvs. 10 procent över den tillåtna utsläppsnivån (71 miljoner ton) enligt Kyotoprotokollet. De årliga variationerna i utsläppen har varit stora. Variationerna har särskilt berott på tillgången på vattenkraft på den nordiska elmarknaden, importen av el från Ryssland samt den årliga strukturen och volymen när det gäller den inhemska energiproduktionen.

Hela rapporteringen för år 2007

Figur 1. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet (miljoner t CO2-ekv.)

Figur 1. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet (miljoner t CO2-ekv.)

Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner t CO2-ekv.) exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande ton koldioxid.

  Utsläppsklass
År Energiindustri Tillverknings- industri och byggande Samfärdsel Övrig energi Industripro- cesser (exkl. F-gaser) F-gaser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall Totalt
1990 19,19 13,41 12,79 9,19 4,91 0,09 0,18 7,13 3,98 70,87
1991 18,96 12,90 12,45 8,86 4,54 0,07 0,17 6,68 4,02 68,66
1992 18,73 12,38 12,39 8,98 4,27 0,04 0,16 6,21 4,04 67,20
1993 21,47 12,49 11,94 8,56 4,31 0,03 0,15 6,23 4,04 69,21
1994 26,40 12,79 12,31 8,22 4,52 0,04 0,15 6,22 3,98 74,63
1995 24,12 12,22 12,13 7,79 4,47 0,10 0,14 6,32 3,93 71,23
1996 29,83 12,11 12,12 7,94 4,80 0,15 0,14 6,22 3,85 77,15
1997 27,44 12,27 12,74 7,88 4,99 0,24 0,14 6,21 3,75 75,67
1998 24,18 11,94 12,92 8,15 4,85 0,30 0,14 6,06 3,60 72,14
1999 23,67 11,92 13,16 7,86 4,92 0,40 0,14 5,93 3,52 71,51
2000 22,12 11,93 13,09 7,50 4,92 0,58 0,12 5,97 3,32 69,55
2001 27,51 11,47 13,24 7,71 4,91 0,73 0,12 5,85 3,19 74,75
2002 30,26 11,17 13,46 7,64 4,85 0,53 0,11 5,83 2,98 76,83
2003 37,19 11,53 13,69 7,58 5,17 0,71 0,10 5,75 2,80 84,53
2004 32,94 11,63 14,07 7,28 5,45 0,73 0,11 5,62 2,67 80,49
2005 21,97 11,31 14,14 6,97 5,33 0,89 0,11 5,60 2,46 68,78
2006 32,90 11,56 14,35 6,81 5,31 0,80 0,10 5,59 2,52 79,95
2007 30,71 11,58 14,75 6,73 5,77 0,93 0,10 5,53 2,43 78,53

Tabell 2. Utsläpp och upptag inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i Finland (miljoner t CO2–ekv.). Utsläpp och upptag angivna i motsvarande ton koldioxid.

  Utsläppsklass 1)
År Skogar Odlingsmarker Gräsområden Fält för torv- produktion Träprodukter Totalt
1990 -23,19 7,41 -2,13 1,08 -0,95 -17,77
1991 -37,68 5,61 -0,83 1,10 0,31 -31,50
1992 -31,50 5,44 -1,07 1,14 -0,22 -26,22
1993 -30,04 5,43 -0,60 1,16 -0,09 -24,15
1994 -22,82 5,24 -0,13 1,20 -0,76 -17,27
1995 -23,12 6,90 -0,68 1,21 -0,87 -16,56
1996 -32,16 7,13 -0,88 1,25 -1,05 -25,71
1997 -24,99 6,70 -0,57 1,29 -2,12 -19,70
1998 -22,37 6,13 0,09 1,32 -1,77 -16,59
1999 -24,59 5,80 0,96 1,34 -2,04 -18,53
2000 -25,71 5,28 1,92 1,37 -1,27 -18,42
2001 -30,06 5,09 2,42 1,37 -0,31 -21,50
2002 -30,18 4,62 2,15 1,35 -0,44 -22,50
2003 -29,80 4,17 2,66 1,35 -0,89 -22,51
2004 -30,77 3,86 3,01 1,42 -0,83 -23,31
2005 -36,36 3,55 3,44 1,41 -0,34 -28,30
2006 -40,69 3,24 4,24 1,40 -0,39 -32,21
2007 -32,81 3,33 4,06 1,36 -1,22 -25,29
1) Utsläpp är positiva siffror, upptag negativa
Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (276,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2008-12-12_tie_001_sv.html