Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1–2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2015 2014 Förändring, % 2015 2014 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 4 734 4 588 3,2 6 127 6 108 0,3
Därav: Försäljningsintäkter 1 880 1 806 4,1 5 650 5 670 -0,3
Avgiftsintäkter 852 834 2,2 225 207 8,5
Verksamhetskostnader 19 564 18 813 4,0 5 699 5 645 1,0
Därav: Löner och arvoden 5 369 5 238 2,5 2 132 2 164 -1,5
Lönebikostnader 1 707 1 669 2,2 577 586 -1,5
Köp av kundtjänster 5 635 5 339 5,5 615 562 9,4
Köp av övriga tjänster 3 207 3 055 5,0 1 434 1 400 2,4
Material, förnödenheter och varor 793 794 -0,1 665 656 1,4
Understöd 1 285 1 204 6,7 71 64 10,0
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -14 712 -14 078 4,5 430 467 -7,9
Skatteinkomster 11 037 10 522 4,9      
Statsandelar 4 331 4 194 3,3      
Ränteintäkter 106 95 11,5 1 2 -34,5
Övriga finansiella intäkter 307 317 -3,2 13 8 58,7
Räntekostnader 84 86 -2,3 46 48 -3,9
Övriga finansiella kostnader 11 12 -5,2 10 11 -6,5
= Årsbidrag (+ eller -) 974 953 2,2 388 418 -7,2
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 914 997 -8,3 278 313 -11,3
Investeringsinkomster totalt 219 219 -0,3 16 24 -30,2
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 14 365 13 157 9,2 2 786 2 977 -6,4

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/02/kkt_2015_02_2015-08-28_tau_001_sv.html