Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2015
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2014
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2013
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/tie_sv.html