Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

2015
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2014
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2013
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/rev_sv.html