Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet, kommuner och samkommer i Fasta Finland (exkl. affärsverk och affärsverkssamkommuner)

  1:a offentliggörandet, mn. € Senaste offentliggörandet, mn. € Revidering, mn. € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetsintäkter 2014 4 9 415 9 427 13 0,1
2015 1 2 188 2 178 -10 -0,4
2 4 734 4 730 -4 -0,1
3 7 024 7 024 0 0,0
Verksamhetskostnader 2014 4 38 352 38 370 19 0,0
2015 1 9 410 9 412 2 0,0
2 19 564 19 564 0 0,0
3 29 227 29 227 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2014 4 14 418 14 417 -1 0,0
2015 1 14 088 14 355 266 1,9
2 14 365 14 442 78 0,5
3 14 306 14 306 0 0,0
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2014 4 12 112 12 109 -3 0,0
2015 1 3 037 3 035 -1 0,0
2 6 127 6 126 0 0,0
3 9 084 9 084 0 0,0
Verksamhetskostnader 2014 4 11 372 11 371 -2 0,0
2015 1 2 734 2 732 -1 -0,1
2 5 699 5 699 0 0,0
3 8 488 8 488 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2014 4 2 884 2 983 99 3,4
2015 1 2 824 2 824 0 0,0
2 2 786 2 783 -3 -0,1
3 2 775 2 775 0 0,0

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/04/kkt_2015_04_2016-02-10_rev_001_sv.html