Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi 2010

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer