Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.6.2015

Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 4 773 dotterbolag i 125 länder år 2013. Mätt med antalet anställda var dotterbolagsverksamheten utomlands koncentrerad till Europa och Asien. Antalet anställda utomlands var totalt knappt 528 000 personer, av vilka något under en tredjedel arbetade i EU15-länder, något under en fjärdedel i Asien och Oceanien och något under en sjättedel i EU28-länder. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige, Kina, Ryssland och Indien. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2013

 Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2013

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tie_001_sv.html