Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2016

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,6 procent från augusti året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 2,6 procent från augusti 2015 till augusti 2016. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 2,2 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 3,2 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–8/2016

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–8/2016

Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, metallframställning samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med augusti året innan. Nedgången av producentpriserna dämpades särskilt av att pappersvarutillverkningen och tillverkning av maskiner blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 3,2 procent och importprisindexet med 2,7 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 1,2 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 0,7 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter och metallframställning blev billigare jämfört med augusti året innan. Nedgången av priserna dämpades särskilt av att pappersvarutillverkningen blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att kemikalier och kemiska produkter samt oljeprodukter blev billigare jämfört med augusti i fjol. Nedgången av priserna dämpades i synnerhet av att motorfordon blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg från juli till augusti med 0,1 procent. Prisstegringen berodde främst på att el blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, augusti 2016

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 100,9 0,1 -2,6
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 103,4 0,0 -2,2
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 97,9 0,3 -3,2
Exportprisindex 98,0 0,3 -3,2
Importprisindex 96,3 -0,1 -2,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 103,3 0,1 -1,2
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 106,7 0,0 -0,7

Producentprisindex 1949=100, augusti 2016

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1861 0,1 -2,6
Exportprisindex 1599 0,3 -3,2
Importprisindex 1437 -0,1 -2,7
Partiprisindex 2147 0,0 -0,7

Källa: Producentprisindex 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (340,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/08/thi_2016_08_2016-09-26_tie_001_sv.html