Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.3.2014

Yhä useampi tohtorintutkinnon suorittanut on ulkomaalainen

Suomessa suoritettiin 1 143 tohtorin tutkintoa vuonna 2000. Niistä ulkomaalaisten suorittamia oli 87 tutkintoa eli vajaat kahdeksan prosenttia. Väitelleiden mediaani-ikä oli 35,7 vuotta. Heistä lähes 55 prosenttia oli miehiä. Reilu vuosikymmen myöhemmin vastaavat luvut olivat Tilastokeskuksen mukaan 1 655 uutta tohtorin tutkintoa, joista hieman yli puolet naisten suorittamia. Uudet tohtorit olivat hieman nuorempia, mediaani-iältään 35,3 vuotta. Ulkomaan kansalaisten osuus oli lähes 18 prosenttia ja tutkintojen määrä oli yli kolminkertainen, 293 tutkintoa, vuosituhannen vaihteeseen nähden.

Tohtorin tutkinnon suorittaneet tieteenaloittain vuosina 2000 ja 2012

Tohtorin tutkinnon suorittaneet tieteenaloittain vuosina 2000 ja 2012

Tieteenaloittain tarkasteltuna eniten tohtoreita, 28 prosenttia, valmistui lääke- ja terveystieteiden, reilu viidennes luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden alalta, 13 prosenttia tekniikan ja 12 prosenttia humanististen tieteiden sekä neljä prosenttia maa- ja metsätaloustieteiden alalta vuonna 2000. Vuonna 2012 tekniikan tohtoreita koulutettiin kaksinkertainen määrä, yhteiskuntatieteiden alalla tutkintojen määrä kasvoi 74 prosenttia ja humanististen tieteiden alalla lähes 50 prosenttia. Muilla aloilla muutokset olivat pienempiä.

Missä millennium-tohtorit ovat nyt?

Millennium-tohtoreista 84 prosenttia oli työllisiä, 11 prosenttia työttömänä tai työvoiman ulkopuolella tutkinnon suorittamisvuoden päättyessä. Viisi prosenttia ei kuulunut väestöön. Heistä 36 prosenttia oli ulkomaalaisia ja loput pääasiassa ulkomaille muuttaneita suomalaisia. Vuonna 2011 millennium-tohtoreista työllisiä oli 82 prosenttia. Työvoiman ulkopuolella tai työttömänä oli joka kymmenes. Väestöön kuulumattomien osuus oli kasvanut neljällä prosenttiyksiköllä.

Työllisten millennium-tohtoreiden sijoittuminen työnantajasektoreille vuosina 2000–2011

Työllisten millennium-tohtoreiden sijoittuminen työnantajasektoreille vuosina 2000–2011

Millenium-tohtoreista 44 prosenttia työskenteli aluksi yliopistolla, mutta jo valmistumista seuraavana vuonna 50 tohtoria oli siirtynyt muille sektoreille. Vuoteen 2011 mennessä yliopistot työllistivät enää kolmanneksen kohderyhmästä. Yrityssektorin osuus kasvoi tarkasteluajanjaksolla 15 prosentista 20 prosenttiin ja muu työnantaja sektori kuudesta 11 prosenttiin. Valtionhallinnossa millennium-tohtoreiden osuus kasvoi kolmesta prosentista suurimmillaan yhdeksään prosenttiin vuonna 2008, jonka jälkeen osuus väheni viiteen prosenttiin tarkastelujakson lopulla. Kunnat ja kuntayhtymät sekä valtion tutkimuslaitokset ovat työllistäneet kohdejoukkoa tasaisesti.


Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (18 sivua 361,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2012/tthv_2012_2014-03-20_tie_001_fi.html