Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.1.2019

Työllisyyden vahva kasvu jatkui joulukuussa

Korjattu 24.1.2019. Korjattu luku on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 joulukuussa 84 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli joulukuussa 146 000, ja työttömyysasteen trendi oli 6,6 prosenttia. Neljännellä vuosineljänneksellä työttömyysaste oli 6,0 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 loka-joulukuussa. Vuonna 2018 työllisyysaste oli 71,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 69,6 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/12–2018/12, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/12–2018/12, 15–74-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2018 joulukuussa 2 553 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 84 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 56 000 ja naisia 28 000 enemmän kuin vuoden 2017 joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 72,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 3,4 prosenttiyksikköä 73,8 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,5 prosenttiyksikköä 70,3 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 joulukuussa 146 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 82 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 72 000 ja naisia 74 000.

Työttömyysaste oli joulukuussa 5,4 prosenttia eli 3,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 3,8 prosenttiyksikköä 5,1 prosenttiin ja naisten 2,2 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 6,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 617 000. Heistä työllisiä oli 246  000 ja työttömiä 25 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 271 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 9,3 prosenttia, mikä oli 6,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 15,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 4,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 joulukuussa 1 429 000 eli 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 120 000, mikä on vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna 25 000 vähemmän.

Työllisyyden muutokset 2017/12 – 2018/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 119 4 127 0,2
Työvoima yhteensä 2 697 2 698 0,1
Työlliset 2 469 2 553 3,4
– palkansaajat 2 157 2 225 3,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 312 328 5,0
Työttömät 227 146 –36,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 423 1 429 0,4
– piilotyöttömät  145 120 –17,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,6 72,1 2,5
Työttömyysaste 8,4 5,4 –3,0
Työvoimaosuus 65,5 65,4 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä (loka-joulukuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 541 000 henkeä, mikä oli 55 000 enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten informaation ja viestinnän (J) ja rakentamisen (F) toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä oli 2,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 162 000 henkeä, mikä oli 43 000 henkeä vähemmän kuin vuoden 2017 loka-joulukuussa. Vuoden 2018 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 6,0 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 1 424 000 henkeä, mikä oli 4 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 128 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2017/IV – 2018/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 690 2 702 0,4
Työlliset yhteensä 2 486 2 541 2,2
Työttömät yhteensä 205 162 –21,1
– miehet 113 89 –20,6
– naiset 92 72 –21,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 429 1 424 –0,3
– piilotyöttömät  142 128 –9,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2018 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2018 keskimäärin 2 540 000, mikä oli 67 000 enemmän kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 työllisyysaste oli 71,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 69,6 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2018 keskimäärin 7,4 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 8,6 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2018 keskimäärin 202  000 henkeä, mikä oli 32 000 vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2018 oli 2,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2017. Työpanoksen määrä eli tehty vuosityöaika työllistä kohti laski hiukan vuodesta 2017.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2018 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa . Yleiskatsaus vuoden 2018 vuositiedoista sekä aikasarjatiedoista vuosilta 2009–2018 julkaistaan 11.4.2019.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2018 lopussa kaikkiaan 257 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 39 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (-21 %), Kainuussa (-19 %), Pohjois-Pohjanmaalla (-16 %), Pohjois-Karjalassa (-15 %) ja Pohjanmaalla (-15 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 116  000 henkilöä, mikä oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 46 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2017/12–2018/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 296 257 –13,2
– yli vuoden työttömänä olleet 92 67 –27,1
Palveluissa yhteensä 115 116 1,6
– työllistetyt 23 24 2,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 19 20 7,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 8 –11,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 63 64 1,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 40 46 13,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät

Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (712,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tie_001_fi.html