Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.6.2008

Statens skatteinkomster år 2006 efter område

Statens skatteinkomster år 2006 har fördelats på områden i huvudsak på basis av landskap. Landskapet Nyland har i kalkylen uppdelats i huvudstadsregionen och övriga Nyland.

År 2006 var statens beskattningsutfall per invånare högst i de förmögnare områdena i huvudstadsregionen, 9 500 euro, och på Åland 7 800 euro. Över den genomsnittliga nivån för hela landet nådde dessutom Östra Nyland med 7 000 euro och övriga Nyland med något under 6 700 euro.

Från Norra Karelen fick staten minst pengar i statskassan, dvs. 4 800 euro per invånare. Skillnaderna mellan landskapen förklaras till stor del av inflödet av inkomstskatter, men till vissa delar finns det också stora variationer områdesvis i de influtna mervärdesskatterna och acciserna.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens uppgifter om statens inkomstskatter efter landskap.

Källa: Statens inkomster och utgifter efter område 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aku Alanen (09) 1734 3320

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statens inkomster och utgifter efter område [e-publikation].
2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtmma/2006/vtmma_2006_2008-06-30_tie_001_sv.html