Mikromaterial

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar.

Forskartjänsterna erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Aktuellt inom forskartjänsterna

Tidpunkter för uppdatering av färdiga material har publicerats (1.7.2022)

Bekanta dig Tidpunkter för uppdatering av färdiga material 2022 (xlsx)

Statistikcentralens Fiona-distansanvändningsystemet har registrerats i Valviras register över sekundära driftsmiljöer i 20.5.2022 (24.5.2022).

Ny elektronisk tjänst för tillståndsansökan (4.4.2022).

Forskartjänsterna har övergått till en elektronisk tillståndansökan. Du kan logga in på lupa.stat.fi. Stark autentisering (Suomi.fi, Haka, Virtu, EduGain) används vid inloggningen.

I tillståndstjänsten väljer den sökande först det material som ska beställas, t.ex. färdigt material eller material som skräddarsys för projektet. Därefter kan den sökande fylla i ansökningsformuläret. Tjänsten kan också användas för att göra sekretess- och distansanvändningsförbindelser.

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 9.8.2022)

  • Tillägg av användare: ungefär 1 vecka
  • Färdigt material: ungefär 2 månader
  • Material som skräddarsys: ungefär 4 månader
  • Uppgifter om dödsorsaker / material jämte identifieringsuppgifter: ungefär 3 veckor

Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet.

Ansökningsprocessen för material

Ta del av materialet. Ansök om användsingstillstånd. Vi behandlar din ansökning. Vi ingår ett avtal. Vi sammanställer materialet. Vi leverar materialet.

Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.