Palkat ja työvoimakustannukset

Sisällysluettelo

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2021

Palkansaajien ansiotasoindeksi työnantajasektorin mukaan

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2021

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2020

Työnantajasektori Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset palkansaajat
Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen sektori 3 289 3 544 2 964 998 153
Kunnat 2 960 3 358 2 895 359 914
Valtio 3 850 4 164 3 441 70 269
Yhteensä 3 217 3 555 2 950 1 428 336

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2021

Kokonaisansiot 1) koulutusasteen ja iän mukaan 2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2021

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2020

Ammattiluokka Kokonaisansion mediaani, €/kk Koko­aikaiset palkan­saajat
Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 6 511 7 000 5 643 42 635
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 8 029 8 624 6 932 699
Erityisasiantuntijat 4 207 4 622 3 887 379 988
Lääkärit 7 451 7 749 7 279 12 720
Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat 3 111 3 719 3 035 41 949
Asiantuntijat 3 311 3 749 3 043 352 390
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 3 115 3 403 3 088 55 320
Myynti- ja ostoagentit 3 992 4 299 3 609 45 274
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 759 2 892 2 726 85 412
Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 2 836 2 938 2 824 16 066
Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 534 2 724 2 483 225 133
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 2 510 2 650 2 500 105 055
Rakennus-, korjaus- ja valmistus­työntekijät 3 083 3 125 2 694 111 144
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 3 064 3 158 2 692 117 657

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2021

 

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Päivitetty 25.1.2022