Palkat ja työvoimakustannukset

Sisällysluettelo

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2021

Palkansaajien ansiotasoindeksi työnantajasektorin mukaan

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2021

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2019

Työnantajasektori Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset
palkansaajat

 
  Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen sektori 3 210 3 439 2 917 971 197
Kunnat 2 895 3 288 2 835 360 902
Valtio 3 783 4 082 3 393 68 591
Yhteensä 3 140 3 460 2 896 1 400 690

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.9.2020

Kokonaisansiot 1) koulutusasteen ja iän mukaan 2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.9.2020

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2019

Ammattiluokka Kokonaisansion mediaani,
€/kk
Koko-
aikaiset
palkan-
saajat
  Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 6 199 6 636 5 420 44 271
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 7 330 7 576 6 377 1 369
Erityisasiantuntijat 4 102 4 499 3 813 362 915
Lääkärit 7 253 7 636 7 015 12 412
Peruskoulun alaluokkien opettajat
ja lastentarhanopettajat
3 090 3 689 3 006 40 651
Asiantuntijat 3 250 3 703 2 992 337 396
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 3 058 3 351 3 032 53 317
Myynti- ja ostoagentit 3 920 4 204 3 537 44 603
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 711 2 843 2 680 87 048
Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 2 772 2 845 2 761 15 430
Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 509 2 700 2 456 226 868
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon
työntekijät
2 480 2 610 2 471 105 215
Rakennus-, korjaus- ja valmistus-
työntekijät
2 988 3 020 2 624 124 327
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 997 3 083 2 660 109 099

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.9.2020

 

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Päivitetty 23.3.2021