Terveys

Sisällysluettelo

Terveydenhuolto

  2000 2010 2015 2017 2018 2019
Lääkäreitä 15 905 l  20 306 21 980 . . . . . .
Asukkaita/lääkäri 325 l      264 249 . . . . . .
Hammaslääkäreitä 4 794 4 699 5 000 . . . . . .
Sairaaloita 389 271 253 *253 . . . .
Apteekkeja 595 618 615 614 618 621
  Lääkemääräyksiä, tuhatta 37 934 50 364 55 791 61 250 63 300 64 668
  Lääkemääräyksiä, asukasta kohti 7,3 9,4 10,2 11,1 11,4 11,7

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

* ennakkotieto

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.1.2021

Terveydenhuoltomenot 1)

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Pl. investointimenot. Tilastoinnissa käytetään EU-asetusperusteista SHA 2011-tilastointijärjestelmää.

2) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto. Ml. kotisairaanhoito 2000–2014.

3) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito. Ml. kotihoito vuodesta 2015.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.5.2021

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2016 2017 2018 2019 1)
  Tuhatta          
Terveyskeskus            
Avohoitokäynnit 2)  25 131 27 191 I   24 670 25 087 25 127 I   22 772
Lääkärikäynnit  10 350 7 129 I     6 684 6 634 6 442 I     5 889
Muut  14 780 18 796 I   17 986 18 453 18 685 I   16 883
Erikoissairaanhoito            
Avohoitokäynnit 3)  5 693 7 858 9 770 10 036 10 469 . .
Päiväkirurgiset hoitojaksot 128 176 177 177 183 . .
Vuodeosastojen hoitojaksot  960 816 779 782 770 . .

1) Vuoden 2019 perusterveydenhuollon avohoidon tietoja ei saatu kattavasti kaikista terveyskeskuksista.

2) Pl. hammashuolto

3) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.1.2021

Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Vuodesta 2000 lähtien alkoholijuomien matkustajatuonti, vuodesta 2017 lähtien ml. internet-ostot ulkomailta.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2021

Päivittäin tai satunnaisesti tupakkatuotteita 1) käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Tupakkatuotteiden käyttö sisältää savukkeiden, nuuskan tai molempien tuotteiden yhtäaikaisen käytön

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.8.2021

Kuolemansyyt 2019

Kuolemansyy Kuolleet % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 18 267 34 9 255 34 9 012 34
Kasvaimet 13 267 25 7 097 26 6 170 23
Dementia, Alzheimerin tauti 10 153 19 3 401 13 6 752 25
Tapaturmat pl. alkoholimyrkytykset 2 245 4 1 412 5 833 3
Hengityselinten sairaudet 1 969 4 1 205 4 764 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 718 3 1 306 5 412 2
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 271 2 585 2 686 3
Itsemurhat 746 1 567 2 179 1
Muut kuolemansyyt 4 326 8 2 260 8 2 066 8
Yhteensä 53 962 100 27 088 100 26 874 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.1.2021

Aihealue: Terveys

Päivitetty 23.8.2021