Terveys

Terveydenhuolto

  2000 2010 2015 2016
Lääkäreitä 15 905 l  20 306 21 980 . .
Asukkaita/lääkäri 325 l      264 249 . .
Hammaslääkäreitä 4 794 4 699 5 000 . .
Sairaaloita 389 271 253 256
Apteekkeja 595 618 615 613
  Lääkemääräyksiä, tuhatta 37 934 50 364 55 791 58 812
  Lääkemääräyksiä, asukasta kohti 7,3 9,4 10,2 10,7

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2018

Terveydenhuoltomenot 1)

Terveydenhuoltomenot

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.6.2019

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2015 2016 2017
  Tuhatta
Terveyskeskus          
Avohoitokäynnit 1)  25 131 27 191 24 093 24 488 25 087
Lääkärikäynnit  10 350 7 129 6 830 6 620 6 634
Muut  14 780 18 796 17 263 17 868 18 453
Erikoissairaanhoito          
Avohoitokäynnit 2)  5 693 7 858 9 352 9 770 10 336
Päiväkirurgiset hoitojaksot 137 190 200 198 196
Vuodeosastojen hoitojaksot  962 827 795 786 784

1) Pl. hammashuolto

2) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.12.2018

Alkoholijuomien 1) kulutus

Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

1) Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.6.2019

Päivittäin tupakoivat 20–64-vuotiaat

Päivittäin tupakoivat 20–64-vuotiaat

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2018

Kuolemansyyt 2017

Kuolemansyy Kuolleet yhteensä % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 19 077 36 9 553 36 9 524 36
Kasvaimet 12 949 24 6 905 26 6 044 23
Dementia, Alzheimerin tauti 9 390 17 3 059 11 6 331 24
Tapaturmat (pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys) 2 325 4 1 519 6 806 3
Hengityselinten sairaudet 2 084 4 1 263 5 821 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 558 3 1 160 4 398 1
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 231 2 606 2 625 2
Itsemurhat 824 2 611 2 213 1
Muut kuolemansyyt 4 232 8 2 183 8 2 049 8
Yhteensä 53 670 100 26 859 100 26 811 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.12.2018

Aihealue: Terveys

Päivitetty 3.6.2019