Terveys

Terveydenhuolto

  2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lääkäreitä 15 905 l  20 306 20 734 21 106 21 404 21 714 21 980
Asukkaita/lääkäri 325 l      264 260 257 254 252 249
Hammaslääkäreitä 4 794 4 699 4 878 4 983 5 069 4 976 5 000
Sairaanhoitajia 59 053 69 817 71 170 72 483 73 664 74 793 77 459
Lähihoitajia 36 363 87 006 93 946 101 384 108 663 116 815 124 257
Proviisoreita 1 902 2 473 2 532 2 593 2 647 2 707 2 747
Farmaseutteja 5 758 6 588 6 684 6 811 6 908 7 012 7 511

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.4.2016

Kuolemansyyt 2016

Kuolemansyy Kuolleet yhteensä % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 19 665 36 9 758 36 9 907 37
Kasvaimet 12 854 24 6 824 25 6 030 22
Dementia, Alzheimerin tauti 9 175 17 2 960 11 6 215 23
Tapaturmat (pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys) 2 243 4 1 403 5 840 3
Hengityselinten sairaudet 2 133 4 1 274 5 859 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 730 3 1 333 5 397 1
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 217 2 554 2 663 2
Itsemurhat 787 1 615 2 172 1
Muut kuolemansyyt 4 160 8 2 226 8 1 934 7
Yhteensä 53 964 100 26 947 100 27 017 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.1.2018

Terveydenhuoltomenot 1)

Toiminto 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mrd. € (vuoden 2015 hinnoin)
Erikoissairaanhoito 6,2 6,5 6,6 6,9 6,9 6,9
Perusterveydenhuolto 2)  3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,0
Ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoito 3) 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8
Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
Muu terveydenhuolto 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,5
Yhteensä 18,0 18,6 19,0 19,5 19,6 19,8

1) Pl. investointimenot. Tilastoinnissa käytetään EU-asetusperusteista SHA 2011-tilastointijärjestelmää
2) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto
3) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.1.2018

 

Aihealue: Terveys

Päivitetty 4.1.2018