Terveys

Sisällysluettelo

Terveydenhuolto

  2000 2010 2015 2017 2018
Lääkäreitä 15 905 l  20 306 21 980 . . . .
Asukkaita/lääkäri 325 l      264 249 . . . .
Hammaslääkäreitä 4 794 4 699 5 000 . . . .
Sairaaloita 389 271 253 *253 . .
Apteekkeja 595 618 615 614 618
  Lääkemääräyksiä, tuhatta 37 934 50 364 55 791 61 250 63 300
  Lääkemääräyksiä, asukasta kohti 7,3 9,4 10,2 11,1 11,4

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

* ennakkotieto

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2019

Terveydenhuoltomenot 1)

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.10.2020

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2016 2017 2018
  Tuhatta
Terveyskeskus          
Avohoitokäynnit 1)  25 131 27 191 I   24 670 25 087 25 127
Lääkärikäynnit  10 350 7 129 I     6 684 6 634 6 442
Muut  14 780 18 796 I   17 986 18 453 18 685
Erikoissairaanhoito          
Avohoitokäynnit 2)  5 693 7 858 9 770 10 036 10 469
Päiväkirurgiset hoitojaksot 128 176 177 177 183
Vuodeosastojen hoitojaksot  960 816 779 782 770

1) Pl. hammashuolto

2) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2019

Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.4.2020

Päivittäin tai satunnaisesti tupakkatuotteita 1) käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Tupakkatuotteiden käyttö sisältää savukkeiden, nuuskan tai molempien tuotteiden yhtäaikaisen käytön

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2020

Kuolemansyyt 2018

Kuolemansyy Kuolleet % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 18 827 35 9 547 35 9 280 34
Kasvaimet 12 902 24 6 883 25 6 019 22
Dementia, Alzheimerin tauti 10 120 19 3 273 12 6 847 25
Tapaturmat pl. alkoholimyrkytykset 2 387 4 1 506 6 881 3
Hengityselinten sairaudet 2 234 4 1 303 5 931 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 683 3 1 269 5 414 2
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 205 2 543 2 662 2
Itsemurhat 810 1 618 2 192 1
Muut kuolemansyyt 4 355 8 2 240 8 2 115 8
Yhteensä 54 523 100 27 182 100 27 341 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2019

Aihealue: Terveys

Päivitetty 8.10.2020